Kotitalouksien jätteiden syntypaikkalajittelua ollaan tekemässä entistäkin helpommaksi. Heinäkuussa voimaan astunut jätelakiuudistus lisää jatkossa porrastetusti jätteiden erilliskeräystä suoraan kotikiinteistöiltä. Jätelakia tarkentavat asetukset ovat työn alla ympäristöministeriössä, ja Etappi suunnittelee yhdessä omistajakuntiensa ja jätehuoltoviranomaisen kanssa jätehuoltojärjestelmän uudistamista nykylainsäädännön mukaiseksi.

Jätelakiuudistuksen tarkoitus on edistää kiertotaloutta, kuten esimerkiksi kierrätystä, antamalla sekä jätehuollon toimijoille että kuntien asukkaille nykyistä enemmän velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Jäteyhtiölle tämä merkitsee erilliskeräyksen lisäämistä ja kuntien asukkaille enemmän lajittelumahdollisuuksia.
Uudistuksella halutaan tehostaa jätteiden erilliskeräystä selvästi nykyisestä, mihin EU:n asettamat kierrätystavoitteet ohjaavat. Erilliskeräyksessä asukkaat lajittelevat jätetyypiltään erilaiset jätteet niiden syntypaikalla ja jäteyhtiö kerää ne erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten.

Etappi luo uutta palvelujärjestelmää

Jätelaki tuli voimaan heinäkuussa ja lakia tarkentavat asetukset ovat parhaillaan valmistelussa. Asetusten on määrä tulla voimaan vuoden alussa.

– Asetusten pohjalta Etappi on käynnistänyt suunnittelutyön erilliskeräysvelvoitteiden soveltamisesta ja käytännön järjestelyistä toimialueellaan. Uudet käytännöt suunnitellaan yhdessä Etapin omistajakuntien ja jätehuoltoviranomaisen kanssa, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kontio.

Myös asukkaita tullaan kuulemaan kehittämistyössä ja siinä hyödynnetään muun muassa asiakastutkimuksen tuloksia.

Kevään 2022 aikana määritellään erilliskeräyksen laajuus eli miltä kiinteistöiltä ja millä alueilla jätteitä tullaan jatkossa keräämään nykyistä useampia jätelajeja. Erilliskeräysvelvoitteet tullaan päivittämään alueellisiin jätehuoltomääräyksiin, joista päättää Lakeuden jätelautakunta.

Mitä jätteitä tulevaisuudessa kerätään ja mistä?

Jäteasetuksen mukaan biojäte ja pakkausjätteet eli metalli-, lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset tullaan keräämään taajama-alueilta pienemmiltäkin kiinteistöiltä kuin nykyisin eli siis myös omakotitaloilta. Muutokset tulevat voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä. Poistotekstiilien alueellinen keräys käynnistyy alkaen 2023.

Jätelaki antaa vähimmäisvaatimukset erilliskeräyksen laajentamiselle. Kunnan jätehuoltoviranomaisella, eli Lakeuden jätelautakunnalla, on kuitenkin mahdollisuus laajentaa erilliskeräysvelvoitteita alueellisilla jätehuoltomääräyksillä.