Lakeuden Etappi ryhtyy maaliskuusta 2022 lähtien huolehtimaan myös kihniöläisten jätevesijärjestelmistä eli asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta vastaanottopisteeseen. Näin lietteet päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn jätevedenpuhdistamolle.

– Saostus- ja umpisäiliön tyhjennyksestä ei siis tarvitse enää tästä eteenpäin itse huolehtia Kihniölläkään, vaan Etappi hoitaa sen samalla tavalla automaattisesti kuin jäteastian tyhjennyksenkin, sanoo Etapin logistiikkavastaava Rita Roponen.

Säiliö tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Ensimmäisestä tyhjennysajankohdasta tiedotetaan asumislietesäiliön haltijoille kirjeellä lähempänä toiminnan käynnistymistä.

Kihniön alueella asumislietekuljetuksista vastaa seinäjokelainen yrittäjä Tmi Reijo Lahti.

Lue lisää asumislietteiden kuljetuksista