Pieniä virtalähteitä on kuluttajakäytössä monenmoisia, näistä erityisesti litiumparistot ja -akut ovat vaaratekijä, joka voi aiheuttaa tulipalon suojaamattomana ja varsinkin väärässä paikassa. Niiden kierrätyksen kanssa onkin oltava varovainen, jotta ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille. Kotitalouksien akut ja paristot otetaan maksutta vastaan Lakeuden Etapin jäteasemilla ja RE-pisteellä. Myös kaupoissa on paristonkeräyspisteitä.

Kodin laitteissa käytettävä pieni paristo tai akku voi vaikuttaa pieneltä ja vaarattomalta, mutta väärään paikkaan joutuessaan se voi aiheuttaa tulipaloriskin. Vuosittain eri puolilla maata sattuu tulipalon alkuja ja läheltä  piti -tilanteita, kun teippaamaton paristo tai akku kuumenee joutuessaan paristolaatikkoon tai jopa kokonaan väärään paikkaan kuten kodin poltettavan jätteen astiaan.

– Paristot ja pienakut tulee toimittaa asianmukaiseen maksuttomaan keräykseen niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin, esimerkiksi kauppoihin, Etapin jäteasemille tai RE-pisteelle. Tärkeää on myös teipata paristojen virtanavat ja suojata akku muovilla paloriskin välttämiseksi keräykseen vietäessä, neuvoo ympäristökouluttaja Terhi Romakkaniemi Lakeuden Etapista.

Litiumparistot ja -akut erityinen vaara

Erityisesti litiumparistot -ja akut ovat herkkiä reagoimaan muiden paristojen ja metalliesineiden kanssa, joten ne tulee aina suojata heti laitteesta irrotettaessa. Erityisen huolellinen tulee olla vioittuneiden paristojen ja pienakkujen kanssa ja pakata ne muovipussiin. Vioittunut ja kolhiintunut akku varsinkin voi kuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Litiumakut ovat yleistyneet viime aikoina, niitä käytetään esimerkiksi sähköpyörissä, sähkötyökaluissa, tasapaino- ja sähköpotkulaudoissa sekä leluissa.

– Vaaralliset jätteet, kuten juuri paristot ja akut sekä esimerkiksi spraypullot voivat aiheuttaa vaaraa myös jäteautoon kipattaessa tai väärin lajiteltuna jäteasemilla, joten kodin jäteastiaan niitä ei saa laittaa, muistuttaa Romakkaniemi.

Kodin jäteastiasta vaaralliset jätteet päätyvät muun jätteen kanssa jätevoimalaan, jossa ne voivat aiheuttaa palaessaan jopa räjähdysvaaran. Täysin tyhjät ja paineettomat spraypullot voi laittaa metallinkeräykseen, ainetta tai kaasua sisältävät kuuluvat vaaralliseen jätteen vastaanottoon.

Paristot ja pienakut hyötykäyttöön

Paristoista ja kannettavista akuista irtoava hyöty jatkuu vielä käytöstä poiston jälkeenkin. Alkaliparistojen sisältämästä magneettisesta raudasta voidaan valmistaa esimerkiksi autojen ja työkalujen uusioraaka-ainetta. Lisäksi niiden sisältämää sinkkiä voidaan hyödyntää auto- ja lääketeollisuudessa.

Kaikki vaaralliset jätteet on aina eroteltava muusta jätteestä ja toimitettava keräykseen jäteasemalle tai RE-pisteelle. Vaarallisia jätteitä ei saa jättää luontoon, kaataa viemäriin, haudata maahan tai laittaa poltettavan jätteen jäteastiaan.

Vaarallinen jäte on nimensä mukainen

Vaarallinen jäte

 

  • Vaaralliseksi jätteeksi luokitellaan jätteet, jotka aiheuttavat pieninäkin määrinä haittaa tai vaaraa ihmiselle ja ympäristölle. Varsinkin polttoon tai väärään paikkaan joutuessaan ne voivat aiheuttaa ympäristöllisen ja terveydellisen haitan lisäksi jopa tulipalo-, räjähdys- tai vuotovaaran.
  • Yleisimpiä kodin vaarallisia jätteitä ovat muun muassa paristot, akut, spraypullot, maalit, emäksiset puhdistusaineet sekä lääkkeet. Vaaralliset jätteet tunnistaa yleensä niiden pakkauksissa olevista vaarallisen jätteen merkeistä.
  • Kodin vaaralliset jätteet voi viedä maksutta jäteasemille tai RE-pisteelle alle 100 litran tai kilon erissä. Paristot ja pienakut voi palauttaa myös kauppojen keräyslaatikoihin ja lääkkeet apteekkiin. Teippaa paristojen ja pienakkujen navat, kun poistat ne laitteesta.
  • Isompia mutta silti käsin kannettavia akkuja, esimerkiksi sähköpyörien akut, otetaan vastaan jäteasemilla. Niitä ei pidä viedä kauppojen keräykseen. Tätä painavammat akut tulee viedä niitä myyville tahoille, maahantuojille itä isommat myyjille tai niistä huolehtiville tuottajayhteisöille.
  • Säilytä vaaralliset jätteet alkuperäisissä pakkauksissaan. Mikäli tuote on muussa kuin alkuperäisessä pakkauksessa, kirjoita siihen mitä tuotetta pakkaus sisältää.

Lue lisää vaarallisista jätteistä

Lue myös zombiakuista