toimitusjohtaja Pekka Kontio

JÄTEHUOLLON PERUSTEHTÄVÄ perustuu terveyden- ja luonnonsuojelun lähtökohtiin hylättyjen tuotteiden eli jätteiden käsittelyssä. Tämä perusasia on hyvä muistaa myös kierrätyksessä, jonka on annettava enemmän kuin se kuluttaa. Kierrätysprosentti, liikenteen CO²-päästöt ja kokonaiskustannukset on saatava sovitettua keskenään tasapainoon. Osaoptimointi pelkästään yhden tekijän mukaan antaa tuloksen, jossa mennään todennäköisesti kokonaistuloksessa miinukselle.

SYNTYPAIKKALAJITTELU on kaiken kierrätyksen perusta. Tuotteita ei sotketa, ja ne voidaan ottaa hyödynnettäviksi ilman ylimääräistä energian kulutusta niiden lajitteluun ja puhdistukseen. Tällä hetkellä Etapin toimialueella lasketaan kiivaasti, miten saadaan aikaiseksi mahdollisimman kattava erilliskeräysverkosto, mikä ei aiheuta liikaa nousua liikenteen päästöihin ja pysyy kustannuksiltaan kohtuullisena. Selvityksessä on biojätteen keräyksen laajentaminen, muovipakkausten ja poistotekstiilien erilliskeräyksen toteuttaminen.

ETAPIN TOIMIALUEELLA jätemaksut on pystytty pitämään kohtuullisella tasolla, eikä niitä ole korotettu vuosiin. Alueella on yhtenäinen hinnoittelu riippumatta asuinpaikan sijainnista. Omakotiliiton tutkimuksen mukaan jätemaksut ovat koko maassa nousseet viimeisen vuoden aikana keskimäärin 3,1 prosenttia. Tehokas logistiikka ja käsittelyprosessit takaavat tulevaisuudessakin Etapin kustannustehokuuden.

VUODEN 2018 AIKANA Etappi kierrätti materiaalina 67,8 prosenttia vastaanottamistaan jätteistä. Energiana hyödynnettiin 29,8 prosenttia ja kaatopaikalle sijoitettiin 2,0 prosenttia jätteistä. Kaatopaikalle sijoitetaan ne jätteet, jotka halutaan poistaa yhteiskunnan kierrosta, kuten asbesti, homeiset rakennusmateriaalit, likaiset rakennusvillat ja muita terveydelle haitallisia jätteitä.

KEVÄÄN JA KESÄN tullen taas toiminta jäteasemilla vilkastuu ja kotitalouksien jätteet siirtyvät kierrätyksen polulle. Seinäjoen Laulateentien jäteaseman alueella käynnistyvät maanrakennustyöt uuden kierrätysaseman ja palvelualueen rakentamiseksi. Uusi alue otetaan käyttöön elokuussa 2020. Uudella kierrätysasemalla mahdollistetaan osittain myös asiointi 24/7. Ohjaukseen, opastukseen ja asioinnin tunnistukseen hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, joilla voidaan parantaa asiointiaikoja ja asioinnin palvelukokemusta.

ME ETAPPILAISET toivomme oikein mukavaa kevättä ja hienoa kesäsäätä, jotta voimme yhdessä toimia kierrätyksen parissa ympäristöä kunnioittaen ja terveyttämme vaarantamatta.

Pekka Kontio
toimitusjohtaja