Syksyn kautta käännytään hiljalleen kohti talvea. Jäteautojen menoa talvi ei kuitenkaan estä. Jätteiden sujuvan noutamisen turvaat talvikuukausina huolehtimalla, että jäteastian ympärys on luotu lumista ja hiekoitettu. Myös tie jäteastialle tulee aurata, koska jäteauton tulee päästä vähintään kymmenen metrin päähän jäteastiasta. Lisäksi kuljettajan on saatava astia esteettömästi jäteauton luokse. Pidä myös huoli, ettei jäteastian sisältö tai kansi jäädy kiinni astiaan. Jätteiden jäätymistä astian sisään voi ehkäistä sillä, ettei laita nesteitä jätteiden joukkoon.

Kelirikon sattuessa ilmoita tilanteesta mahdollisimman nopeasti Lakeuden Etappiin. Tällöin jäteastia voidaan pyytää siirtämään kantavan tien varteen tai tyhjennys voidaan keskeyttää kelirikon ajaksi.

Asumislietesäiliölle on hyvä luoda talvella polku tyhjentäjää varten ja merkitä säiliön kannen sijainti esimerkiksi aurauskepillä, jotta tyhjentäjä löytää kaivolle myös talvella.