Jätehuollon hiilijalanjälki koostuu suurilta osin jätteen kuljettamisesta, käsittelystä ja kaato­paikan metaani­kaasuista. Tämä käy ilmi selvityksestä, jossa laskettiin Etapin hiilijalanjälki.

Hiilijalanjälkilaskenta tehtiin nyt ensimmäistä kertaa ja sen teki Macon Oy. Etapin hiilijalanjälki on
7 541 tonnia CO2e eli hiilidioksidiekvivalenttia, ja muualla tehtävän jätteiden käsittelyn osalta 16 209 tonnia CO2e.

Hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasujen yhteismitta, joka kuvaa kaasun ilmastovaikutuksen painoarvoa suhteessa hiilidioksidiin. Sen tarkoitus on auttaa laskemaan yhteen eri kasvihuonekaasupäästöjen ilmastoa lämmittävät vaikutukset, jotka ovat eri kaasuilla erilaiset.

Hiilijalanjälki tarkoittaa sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä erilaiset toiminnot aiheuttavat, kasvihuonekaasupäästöt muutetaan laskelmissa hiilidioksidiksi, jonka pohjalta saadaan luvut.

– Näissä laskelmissa näkyvät vanhat jätteenkäsittelyratkaisut eli kaatopaikka, mikä on iso päästön lähde. Toinen merkittävä päästöjä aiheuttava toiminto on jätteenkuljetus, toteaa Etapin kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala tuloksista.

Laajeneva erilliskeräys pienentää hiilijalanjälkeä

Jätehuollon hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan jäteyhtiön oma toiminta, mihin kuuluu juuri esimerkiksi kaatopaikkatoiminnot ja mitä jätehuoltokeskuksen tontilla tapahtuu. Toiseksi lasketaan ostettu energia eli minkälaista sähköä ja lämpöä ostetaan. Kolmanneksi lasketaan toiminnot, mihin voidaan välillisesti vaikuttaa eli jätteen kuljettaminen ja jätteiden käsittely muiden toimijoiden toimesta.

Spot-palveluilla pienennetään myös jätehuollon hiilijalanjälkeä.

Laskelmissa eriteltiin eri jätejakeiden kuljettamisen vaikutuksia hiilijalanjälkeen, jotta voidaan myöhemmin seurata erilliskeräyksen lisäyksen vaikutuksia.

– Kuljetusten hiilijalanjälki on meillä merkittävä, joten nyt jatkossa, kun laajennetaan jätteiden keräyksiä, päästään selvittämään myös, miten tehokkaasti pakkausjätteitä ja biojätettä saadaan kerättyä. Sillä on iso vaikutus hiilijalanjäljen pienentämiseenkin, Hautala kertoo.

Hautalan mukaan Etapin tavoitteena on jatkossa pienentää hiilijalanjälkeä. Tärkeänä toimenpiteenä tässä on uuden jätelain mukainen tuleva Spot -palvelujärjestelmä, jolla lisätään kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten keräystä ja kierrätystä. Kierrättämisen hiilijalanjälki on pienempi kuin jätteen energiana hyödyntämisen. Lisäksi kaatopaikkakaasun tehostetulla keräyksellä saadaan pienennettyä kaatopaikan hiilijalanjälkeä.

Jätehuollon hiilijalanjälki

• Kaatopaikkojen metaanipäästöt
• Jätteenkäsittely
• Logistiikka
• Tilojen lämmitys
• Sähkö
• Ajoneuvojen päästöt
• Työmatkustus
• Hankinnat