Biojätteet tulee jatkossa lajitella kaikilla kiinteistöillä Etapin toimialueella. Tämä tarkoittaa joko omatoimista kompostointia asianmukaisella kompostorilla tai Etapin järjestämää biojätteen erilliskeräystä.

Etapin toimialueella biojätteen erilliskeräys laajenee lähivuosina kaikille kiinteistöille, joilla ei kompostoida. Vaihtoehtona erilliskeräykseen osallistumiselle on omatoiminen kompostointi kotikiinteistöllä tai kompostointikimppa naapureiden kanssa. Muutos käynnistyy vaiheittain alkaen kesällä 2024.

Erilliskeräys on vaivaton vaihtoehto niille, jotka eivät halua kompostoida.

Kumpi sopii sinulle?

Omakoti- ja paritalojen asukkaat saavat koko toimialueella valita bio­jätteen käsittelymuodon. Vaihtoehtoina on liittyä Etapin biojätteen erilliskeräykseen, jolloin Etappi toimittaa biojätteen käsiteltäväksi biokaasulaitokseensa tai järjestää omatoiminen ympärivuotinen kompostointi kiinteistöllään, jolloin voi itse hyödyntää syntyneen mullan omassa kotipihassaan.

Etapin järjestämä biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen toteutetaan alueittain porrastettuna vuosien 2024–2026 aikana. Erilliskeräystä varten Etappi toimittaa kiinteistöille kaksilokeroastian, jossa toiseen lokeroon lajitellaan biojäte. Jos asiakas on tehnyt kompostointi-ilmoituksen Lakeuden jätelautakunnalle, ei biojätteen keräykseen tarkoitettua astiaa tuoda kiinteistölle vaan kompostointia voi jatkaa.

Ympäristö­­vastuullinen ja vähäpäästöinen

Kaksilokeroastian toisessa osassa kerätään poltettavaa jätettä ja toisessa biojätettä. Näin molemmat jätelajit pystytään tyhjentämään samalla kertaa yhdellä jäteautolla, jossa on molemmille jätteille omat lokeronsa. Tästä syystä myös vähän biojätettä tuottavilla kiinteistöillä on hyödyllistä järjestää keräys. Biojätteen ja poltettavan jätteen yhteiskuljetuksella vähennetään ajokilometrejä ja päästöjä.
Etappi tuo ilman erillistä maksua kaksilokeroastian kiinteistöille, joissa ei kompostoida. Tyhjennysten hinnat määritellään jätemaksutaksaan ennen keräyksen alkua.

Tee kompostointi-ilmoitus

  • Nykyään kaikkien kompostoivien kotitalouksien tulee jätelain mukaan tehdä kompostointi-ilmoitus viranomaiselle eli Lakeuden jäte­lautakunnalle. Niidenkin, jotka ovat jo kompostoineet ja hakeneet jäteastian pidennettyä tyhjennysväliä kompostoinnin perusteella.
  • Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden sisällä kompostorin käyttöönotosta. Ilmoitus on voimassa 5 vuotta kerrallaan.
  • Myös kompostoinnin loppumisesta on tehtävä ilmoitus samassa ajassa.
  • Ilmoitus pitää tehdä siksi, että Etappi ei tuo kompostoiville talouk­sille turhaan biojätteen keräys­astiaa. Tiedot tarvitaan myös jätelain mukaiseen rekisteriin, jotta tiedetään kompostoivien talouksien määrä kierrätysasteen laskemista varten.
Linkki kompostointi-ilmoitukseen