Lakeuden Etapin tehtäviin on aina kuulunut jäteneuvonta. Tänä päivänä se on yhtä monimuotoisempaa ja digitaalisempaa, sitä toteutetaan tilaisuuksin, kampanjoin, kilpailuin ja digitaalisin opetusmateriaalein. Nykyään kouluille tarjottavasta jäteneuvonnasta puhutaan kierrätyskoutsauksena! 

Kierrätyskoutsaus opastaa kotitalouksia kestävässä kuluttamisessa, jätteen määrän vähentämisessä sekä jätteiden lajittelussa. Samalla tavalla kierrätyskoutsit neuvovat nyt muuallakin Suomessa eri jäteyhtiöiden alueilla edistäen jätteiden vähentämistä, lajittelua ja kierrätystä.

Kierrätyskoutsin voi varata koululle ottamalla yhteyttä Etapin asiakaspalveluun tai suoraan paikalliseen kierrätyskoutsiin.

Katso yhteystiedot!