Jätelain mukaiset muutokset alkavat käytännössä näkyä nyt kesällä, kun taloyhtiöille tuodaan tuliterät nelilokeroiset jäteastiat tai erilliset jäteastiat kierrätettäville pakkausjätteille. Tästä eteenpäin muutokset etenevät biojätteen erilliskeräyksen laajenemisella alkaen keväällä 2024.

Uudet jätteiden erilliskeräys- ja kiinteistökeräyspalvelut Etapissa on nimetty Spot-palveluiksi.

Jurvan alueella biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräykset toteutetaan kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena eli taajamissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä heinäkuusta 2023 alkaen.
Biojätteen keräys ei laajene Jurvaan 1–4:n huoneiston kiinteistöille, koska siellä kaksilokeroastioiden käyttö ei ole mahdollista kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vuoksi.

Pakkausjätteiden erilliskeräys laajenee
Pakkausjätteiden eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten erilliskeräysvelvoite tulee voimaan taajamissa 1.7.2023 alkaen kiinteistöillä, joissa on 3 huoneistoa tai enemmän.

 

 

Biojätteet kerätään niiltä kiinteistöiltä, joilla ei kompostoida
Biojätteen keräys tulee laajenemaan kaikille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien, alueittain viidessä vaiheessa 1.4.2024 – 1.4.2026 välisenä aikana.

Uuden jätelain tavoite

Yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin painoprosentteina

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kierrätys­kelpoisten jätteiden tehokasta lajittelua ja erilliskeräystä sekä jatkokäsittelyä uusiomateriaaleiksi. Etapin kierrätysaste nyt 39,7 %.

Aikataulu biojätteen keräyksen muutoksille