Jäteneuvontaa on tarjottu kouluille Etapin perustamisesta lähtien eli yli 20 vuotta. Pääasiassa se on
tapahtunut niin, että jäteneuvoja on käynyt oppitunnilla kertomassa jätteiden lajittelusta. Nyt jäteneuvontaa tuodaan nykyaikaan tarjoamalla sitä myös digitaalisesti.

Etappi on tuottamassa jäteneuvonnan ja myös laajemmin ympäristökasvatuksen digitaalista oppimateriaalia yläkouluille tukemaan koulujen ympäristökasvatustyötä. Etappi tuottaa aineiston
yhteistyössä Otava Oppimisen palvelujen kanssa.

– Jäteneuvonnalle ja ympäristökasvatukselle on kasvavaa kysyntää kouluilla, koska ympäristökasvatus
ja oppiainerajat ylittävät opinnot ovat keskeisessä roolissa uudessa opetussuunnitelmassa, kertoo Etapin ympäristökouluttaja Oona Ollila.

Aineisto sisältää eri mittaisia selkeitä jätehuollon teemoja ja kestävän tulevaisuuden pohdintaa. Teemoina ovat esimerkiksi jätteen määrän vähentäminen, kierrätys ja ylikulutus.

Tulevaisuustaitoja ja ilmiöoppimista

Ympäristökasvatusaineisto on suunniteltu niin, että oppimiskokonaisuus tukee projektiperusteista
työskentelyä, tulevaisuustaitoja ja ilmiöoppimista, jotka ovat kouluilla nykyaikaa.

– Opetusaineistoa on jo keväällä testattu Jalasjärven yläkoululla, joka ilmoittautui pilottikouluksi hankkeeseen. Seinäjoen Lyseo on toinen pilottikoulu, jossa materiaaleja testataan nyt syksyllä, Ollila kertoo.

Tavoitteena on saada materiaalit koulujen käyttöön alkaneen lukuvuoden aikana. Materiaalit voi tilata koululle Etapin nettisivujen kautta.

Tähän mennessä Etapin jäteneuvonnassa on jo tarjottu internetissä Etapin Arvoitus -nettipeliä ja ladattavia materiaaleja alakouluille. Uusi oppimateriaali täydentää neuvonta-aineistoa
yläkouluille. Etappi-aapinen opettaa lajittelua pienemmille lapsille ja sekin on ladattavissa Etapin nettisivuilta.