Antti Niskanen, toimitusjohtaja, tekniikan tohtori, LCA Consulting Oy
Antti Niskanen toimitusjohtaja, (Tekn. tohtori) LCA Consulting Oy

Ihmiset tiedostavat aiheuttavansa monenlaisia haitallisia ympäristövaikutuksia rajallisten luonnonvarojen kestämättömällä kulutuksella ja ympäristön liiallisella kuormittamisella. Kotitalouksissa muodostuvien jätemateriaalien lajittelulla voidaan saada takaisin uudelleen kiertoon materiaaleja, jolloin rajallisten neitseellisten luonnonvarojen kulutusta voidaan vähentää.

Jätehuollolla vaikutetaan suoraan siihen, kuinka paljon kotitalouksissa muodostuvista jätemateriaaleista saadaan takaisin uudelleen kiertoon. Suomessa, kuten muissakin EU-jäsenmaissa, on asetettu jätelajikohtaisia kierrätystavoitteita. Kartonki-, lasi- ja metallipakkausten kierrätystavoitteet todennäköisesti saavutetaan, mutta suurimmat kierrätyksen haasteet ja samalla kierrätyksen kehitystarpeet koskevat bio- ja muovijätteitä.

Jotta jätehuoltoa voidaan kehittää kokonaisuutena, tarvitaan alueellisia selvityksiä siitä, millaiset kehitystoimenpiteet milläkin alueella ovat kannattavia. Lakeuden Etapissa muovipakkausten kierrätystä tutkittiinkin Mirva Hautalan elinkaariselvityksessä. LCA Consulting on erikoistunut mallintamaan yhdyskuntajätehuoltoa. Tehdyt kuntakohtaiset selvitykset kattavat yli 3,5 miljoonan ihmisen tuottamien jätteiden keräyksen ja käsittelyn. Tulosten mukaan muovipakkausten kierrätyksellä pystytään merkittävästi välttämään ilmastonlämpenemistä samalla kun vähennetään neitseellisten luonnonvarojen kulutusta. Mitä enemmän muovipakkauksia kierrätetään, sitä enemmän pystytään välttämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Jätehuollolla vaikutetaan siihen, kuinka paljon kotitalouksissa muodostuvista jätemateriaaleista saadaan uudelleen kiertoon.

Muovipakkausten kierrätyksessä pitäisi saavuttaa 50 prosentin kierrätysaste vuonna 2025, kun vuonna 2016 se oli vasta noin puolet tavoitteesta. On siis erittäin tärkeää selvittää, kuinka muovipakkausten kierrätystä Suomessa voidaan lisätä ja miten kierrätystä voidaan kehittää alueellisesti. LCA Consulting on parhaillaan tekemässä Ympäristöministeriölle selvitystä, kuinka muovipakkausten sekä muiden pakkaus- ja biojätteiden kierrätystavoitteet voitaisiin Suomessa saavuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti turhia kasvihuonekaasupäästöjä välttäen.

Muovipakkauksia voidaan kerätä ekopisteillä ja jäteasemilla, mutta muovipakkausten kierrätyksen lisäämiseksi yksi merkittävimmistä toimista on kotitalouksissa tehtävän lajittelun lisääminen. Ilman tehokasta lajittelua ja lajiteltujen jätteiden erilliskeräystä kiinteistöiltä kierrätystavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. Suunnittelemalla sekä optimoimalla keräystä, miten ja mistä kerätään, saadaan kerääminen toteutettua mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä ympäristöystävällisesti. Alueelliset jätehuoltomallinnukset antavat vastauksen siihen, kuinka paljon muodostuvasta yhdyskuntajätteestä saadaan kierrätykseen vaihtoehtoisilla keräystavoilla ja -laajuuksilla. Mallinnuksilla saadaan selvitettyä myös keräyksen kustannukset sekä ympäristövaikutukset.

Ilmastonlämpeneminen on laajin ympäristöongelmistamme, ja sen näkökulmasta kierrättäminen on ehdottoman tärkeää. Yhdyskuntajätteen jätehuolto on laaja kokonaisuus, joka sisältää lukemattoman määrän tekijöitä ja näkökulmia. Kuitenkin on kiistämätöntä, että lajittelu ja kierrättäminen ovat ympäristötekoja, joita kotitalouksissa todella kannattaa jatkaa ja mahdollisuuksien mukaan tehostaa.

Lue lisää kuluttajapakkausjätteen erilliskeräyksestä

Lue lisää muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämisestä Keski-Suomen alueella (pdf)