Pekka Kontio Lakeuden Etapin toimitusjohtajaJätteiden lajittelu kiinnostaa kotitalouksia Etelä-Pohjanmaalla. Uusimman jäteanalyysin mukaan yhdyskuntajätteen syntypaikkalajittelu on onnistunut 97 -prosenttisesti. Jätteiden lajittelun kehitys ja kiinnostus siihen on edistynyt toimialueellamme hienosti. Edelliseen kahden vuoden takaiseen tulokseen parannusta on 2,6 prosenttiyksikköä. Etappi onkin panostanut ja tulee panostamaan voimakkaasti asiakkaidensa lajittelumahdollisuuksien parantamiseen ja kehittämiseen. Seinäjoella avataan ensi syksynä uusi jäteasemakonsepti, joka tuo mukanaan uusia asioimisen mahdollisuuksia ja uudentyyppistä neuvontaa sekä opastusta.

Kotitalouksilta kerättävien jätelajien määrä tulee laajenemaan seuraavien vuosien aikana. Muovipakkausten kiinteistökeräys ja myös jäteasemakeräys alkavat vuoden alussa. Biojätteen keräyksen laajentaminen ja tekstiilien keräyksen aloittaminen on tutkittavana ja suunnitteilla.

Eri jätetyyppien keräämisessä on kuitenkin tärkeää muistaa pitää ”päästötase” positiivisena, jotta päästöt ympäristöön pienevät eikä näennäisesti hieno toiminta kasvata päästöjä. Ilmastoahdistukseen ei kuitenkaan pidä kenenkään alueellamme jätteiden takia vajota. Jokaisen paras keino vastata haasteisiin on tarkkailla henkilökohtaista hävikkiään, sillä jo tuotetun ja resursseja sitoneen tuotteen hävikki on suurinta tuhlausta.

Jokaisen paras keino vastata haasteisiin on tarkkailla henkilökohtaista hävikkiään.

Etappi tulee myös panostamaan jätteen keräilyn ja kuljetusten aiheuttamien päästöjen vähentämiseen edelleen. Päästöjen karsimisen suurimpina lääkkeinä on ajettujen keräysmatkojen jatkuva optimointi ja uudet vähempipäästöiset polttoaineet. Päästöjen kannalta keskeistä on optimoida ajomatkojen määrä saatuun keräilytulokseen nähden.

Uuden hallituksen myötä on myös tulossa jätelainsäädäntöön muutoksia. Ympäristöministeriö työryhmineen työstää uutta jätelakiesitystä hallitukselle. Uudessa laissa tulevat korostumaan EU:n yhteiset kierrätys- ja päästötavoitteet. Tulevat muutokset tuovat myös uusia haasteita sille, kuinka joustavasti lajittelupisteet voidaan järjestää kiinteistöjen sisällä ja jätetiloissa.

Syksy on sadonkorjuun aikaa ja varautumista tuleviin talven haasteisiin. Puutarhat ja pihat siistitään talven tuloa odotellessa. Toivon asiakkaillemme oikein sieviä syyspäiviä ja mukavia kohtaamisia Etapin palvelupisteillä kierrätyksen merkeissä.

Pekka Kontio
toimitusjohtaja