Seinäjoelle nousevan uuden kierrätysaseman rakentaminen etenee. Maanrakennustöiden ensimmäinen vaihe, arkkitehtoninen suunnittelu, rakenne- ja LVIS-suunnittelu ovat käynnissä, jonka jälkeen varsinainen kierrätysaseman rakentaminen alkaa. Rakennukset perustuksineen tehdään ensi kesään mennessä.

Projektijohtaja Ilkka Letonsaaren mukaan hankkeessa edetään resurssiviisaus, materiaali- ja energiatehokkuus edellä kautta linjan. Käytetään kierrätysmateriaaleja ja asema tulee olemaan ainakin osan vuodesta energiaomavarainen.

– Maanrakennuksessa käytetään kierrätettyä betonimursketta ja jätevoimalan pohjakuonasta jalostettua keinokiviainesta. Rakentamisessa suositaan kierrätysmateriaaleja, ja muissa materiaaleissa kiinnitetään huomiota niiden elinkaareen ja kierrätettävyyteen, Letonsaari havainnollistaa.

Etapin nykyisen jäteaseman tilalle Kuortaneentien varteen nousee kierrätysasema, jossa voi asioida 24/7 itsepalveluperiaatteella ja käyttämällä digitaalista mobiilisovellusta silloin kun asema ei ole auki.

– Tavoitteena on, että Suomen hienoin kierrätysasema on asiointivalmis vuonna 2020, Letonsaari lupailee