ETAPPI ON KARTOITTANUT eRoves-hankkeella Roveksen kaava-alueen mahdollisuuksia muodostaa tulevalle teollisuusalueelle energiaomavarainen yritysyhteisö, johon kierrätysasemakin kuuluu. EAKR-rahoitteinen hanke on selvittänyt teknisiä vaihtoehtoja energian tuottamiseen.

– Kiinteistökohtainen hajautettu energiantuotanto on keskitetyn alueellisen energiantuotannon vaihtoehtona, jolloin tuotettu energia käytettäisiin kiinteistörajojen sisällä, eikä sähkönjakeluun
liittyvät lainsäädännölliset rajoitukset laskisi tuotannon kannattavuutta, toteaa projektipäällikkö Sami
Tuomisto.

Kiinteistökohtainen energiantuotanto voisi hänen mukaansa olla esimerkiksi maalämmön, aurinkolämmön, aurinkosähkön ja pientuulivoiman muodostamaa hybridituotantoa, jota kierrätysasemalla tullaan pilotoimaan hybridivoimalassa.

– Pilotti antaa pientuulivoimasta ja sen soveltuvuudesta Roveksen alueelle myös uutta arvokasta tietoa, jota voidaan mahdollisesti hyödyntää laajemminkin e-Roves hankkeessa, Tuomisto arvioi.

Keskitetty energiantuotanto voisi tarkoittaa esimerkiksi suuren kokoluokan maalämpölaitosta tai suljetun kaatopaikan päälle rakennettava aurinkovoimalaa