Nelisen vuotta toiminut Keskinen Recycling Oy on nykyaikainen kiertotalouden malliyritys ja alan pioneerejä. Yritys ottaa vastaan tiettyjä muovilaatuja ja jalostaa niitä uusiokäyttöä varten.

– Meillä prosessoidaan erilaisia muoveja pesu- ja kierrätyslinjojen avulla muoviteollisuudessa käytettävään muotoon raaka-aineeksi. Päätuotteemme on kierrätysgranulaatti, kuvailee yrittäjä Teemu Keskinen. Keskinen Recyclingissä jalostetaan pääasiassa kalvomuovia, ja polyeteenimuovia, mitä on esimerkiksi putkissa, kanistereissa, tynnyreissä ja konteissa. Muovitavara tulee eri tahoilta, kuten yrityksistä, kuntien laitoksilta ja isommilta jäteyhtiöiltä. Esimerkiksi Etappi kerää kalvomuoveja kokeiluluontoisesti Ilmajoen jäteasemalla ja kanistereita Seinäjoki-Nurmon jäteasemalla.

– Jonkin verran jalostetaan myös teollisuudessa syntyvää hukkaa, Keskinen kertoo.

Keskisen jalostetta käytetään jätesäkkien valmistukseen ja esimerkiksi salaoja- ja rumpuputkiin sekä erilaisiin levy- ja muihin muovituotteisiin. Kysyntää teollisuuden granulaatille riittää. Tuotteesta 80 prosenttia lähtee kotimaan markkinoille ja 20 vientiin.

– Tällä hetkellä on hyvä ja kasvava kysyntä uusiogranulaatille. Isommissa yrityksissä vihreä ajattelu alkaa jo kulkea käsikädessä hinnan kanssa. Enää ei aina valita tuotantoon neitseellistä raaka-ainetta, mikäli kierrätysmateriaalia on mahdollista käyttää, Keskinen toteaa.