Asiakkaat pitävät Lakeuden Etappia luotettavana ja asiantuntevana palveluntarjoajana. Parantamisen varaa yhtiön toiminnassa nähdään puolestaan asiakaslähtöisyydessä ja toiminnan jäykkyydessä.

– Olemmekin kehittämässä asiakaslähtöisyyttä monikanavaiseen suuntaan, toteaa Etapin palvelupäällikkö Anna Mäntylä.

Etappi kysyi esimerkiksi asiakkaiden tiedonsaantia, tyytyväisyyttä jätekuljetuksiin, lajittelutottumuksia, toiveita lisäpalveluista.

Suurin osa asiakkaista on tyytyväisiä Etapin jätekuljetuksiin. Etapin viestintäkanavista Etappi-aviisi ja nettisivut ovat suosituimmat. Tietoa saadaan myös Etappi-radiosta ja sosiaalisesta mediasta. Osa asiakkaista kysyy tietoa asiakaspalvelusta.

Ekopisteen läheisyys ja lajittelutilat motivoivat

Kyselyyn vastanneista 94 prosenttia pitää lajittelua erittäin tärkeänä. Lähes kaikki vastanneet myös lajittelevat paperit sekä lasi- ja metallipakkaukset. Etapin tarjoamiin lajittelumahdollisuuksiin ollaan enimmäkseen tyytyväisiä.

Asiakkaiden mielestä lähellä sijaitseva ekopiste ja paremmat lajittelutilat kotona motivoisivat lajittelemaan nykyistä enemmän.

Noin puolet vastaajista kertoo olevansa halukkaita maksamaan useammasta jäteastiasta tai monilokeroastiasta omalla kotipihallaan jonkin verran nykyistä enemmän, kun vajaa puolet ei maksaisi lainkaan enempää.

– Asiakkaat toivovat lisäpalveluina isojen jätteiden noutopalvelua, mikä Etapilla jo onkin maksullisena palveluna. Lisäksi toivotaan esimerkiksi peräkärryn vuokrausta sekä muovipakkausten ja biojätteen keräystä, Mäntylä listaa toiveita. Myös itsepalvelujäteasemaa toivotaan, mikä onkin Etapilla työn alla jo Seinäjoella.

Asiakaskysely

  • Asiakaskyselyyn vastasi 507 asiakasta
  • kohderyhmänä olivat Lakeuden Etapin toiminta-alueella asuvat 18–79-vuotiaat naiset ja miehet, jotka vastaavat yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa taloutensa jätehuollosta.
  • Tiedot kerättiin Internet-paneelissa ja henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina. Kyselyn toteutti Taloustutkimus.