Etapin kummikouluksi lukuvuodelle 2019–2020 valittiin Törnävän koulu Seinäjoelta. Hakemuksia kummikoululuksi tuli 14 koululta. Edellislukuvuoden kummikoulu oli Lapuan Ritamäen koulu.

Törnävän koululla on tehty hyvää työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Etapin valintaraadin mielestä koulu osoitti hakemuksessaan myös avointa ja idearikasta asennetta.

Koululle on kummikouluvuoden merkeissä luvassa erilaisia teemaviikkoja ja esimerkiksi tutustumiskäynti Westenergyn jätevoimalaan.

Kummikoulu valitaan vuosittain hakemusten perusteella. Toiminnalla pyritään tukemaan koulujen omaa ympäristökasvatustyötä ja lisäämään tietoutta jätehuollosta. Teemoja ovat esimerkiksi jätteen vähentäminen, lajittelu ja kestävä kuluttaminen.