Johtoajatus oli, että ruoka on liian hyvää ja tärkeää hukattavaksi. Ruuan ympäristövaikutukset ovat isot ja kampanjan avulla kerrottiin asiasta lapsille sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla. Jokaiselle mukaan ilmoittautuneelle päiväkotilaiselle jaettiin tarrojen keräilypassi sekä ritaritarrat. Syötyään lautasen tyhjäksi, lapsi sai liimata ritaritarran passiin.

Kampanjaan osallistui 26 päiväkotia ja 1064 lasta Etelä-Pohjanmaalta. Kampanja oli osa valtakunnallista Hävikkiviikkoa, jota vietettiin viikolla 37.

Kuluttajaliiton koordinoimalla Hävikkiviikolla pyritään nostamaan ruoan arvostusta sekä aikuisten että lasten keskuudessa, kerrotaan ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä ja jaetaan vinkkejä hävikin vähentämiseen.