Paras jäte on syntymätön jäte – jokaisen hankkimamme tuotteen elinkaari päätyy lopulta jätteeksi jossain muodossa. Vaikka jätteet käsiteltäisiin kuinka tehokkaasti, on niillä silti aina vaikutuksensa ympäristöön, kuten ilmaan ja vesistöön.

Jätteen vähentämisellä tarkoitetaan syntyvän jätemäärän vähentämistä. Pelkkä roskien siistiminen ympäristöstä ja vieminen jäteastiaan ei siis ole vielä jätteen synnyn ehkäisyä. Jätteen vähentämiseen ja kestävään kuluttamiseen on monia keinoja kuten:

  • järkevä ostoskäyttäytyminen – mieti tarve, valmistustapa, tuotteen ympäristöystävällisyys ja kierrätettävyys jo ennen ostamista!
  • vuokraaminen ja lainaaminen ostamisen sijaan
  • huoltaminen ja korjaaminen
  • vähän pakattujen tuotteiden suosiminen
  • ruokahävikin minimointi

Kestävästi kuluta, viisaasti osta, käytetty korjauta!

Turhien tavaroiden välttäminen on kestävän kehityksen ajattelun mukaista, ja siihen on helppo tarttua arkipäivän valinnoissa! Samalla kun säästetään ympäristöä tekemällä järkeviä kulutusvalintoja, säästetään myös rahaa. Muuttamalla omaa toimintaamme voimme vähentää jätteen määrää ja sen aiheuttamia haittoja. Me kaikki olemme vastuussa omista valinnoistamme.

Jätteen vähentäminen on ensimmäinen vaihe EU:n jätedirektiivissä määriteltyä jätehierarkiaa. Jätehierarkia eli etusijajärjestys tarkoittaa jätehuollon toiminnan tärkeysjärjestystä.  Niin kuluttajien kuin jätehuollon toimijoidenkin on tärkeää noudattaa jätehierarkiaa kaikessa toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan. Seuraavat vaiheet ovat järjestyksessä uudelleen käyttö, kierrätys, hyödyntäminen (esim. energiana) ja vasta viimeisenä loppusijoitus.

jätehierakia-kaavio
Voit vähentää syntyvän jätteen määrää eri tavoin. Näin toimit omalta osaltasi kestävällä tavalla ja vähennät myös omaa hiilijalanjälkeäsi.