LEX4BIO -hanke on Suomen Luonnonvarakeskuksen (LUKE) koordinoima ravinnekierrätystä edistävä hanke. Tarkoituksena on optimoida kierrätysravinteiden käyttöä maataloudessa selvittämällä lannoitevalmisteiden vaikutusta kasvatustuloksiin ja maaperän laatuun sekä ruoan tuotannon turvallisuuteen.

Luke arvioi, että tulevaisuudessa ruoantuotanto tulee nojaamaan entistä voimakkaammin kierrätyslannoitteisiin, ja että maatalouden riippuvuutta tuontilannoitteista voitaisiin vähentää lisäämällä ravinnerikkaiden sivuvirtojen, kuten lannan ja jätevesilietteen, hyötykäyttöä lannoittamisessa.

Hankkeen avulla halutaan nyt saada kokonaiskuva EU -alueella tarjolla olevista kierrätysravinteista. Hankkeessa on mukana 21 tutkimusorganisaatiota 14:stä EU-maasta. Mukana on tutkimuslaitoksia, yliopistoja, yrityksiä sekä suuria teollisuuspartnereita. Suomesta Luken lisäksi mukana ovat Ruokavirasto ja Helsingin yliopisto.

Ranu valikoitui mukaan

Lakeuden Etapin biojätteestä ja puhdistamolietteestä tuottama Ranu -maanparannusrae on yksi tutkimushankkeessa mukana olevista tuotteista. Ranu on jo entuudestaan tutkittu tuote. Sen haitta-ainepitoisuudet tutkittiin viime vuonna ja tulosten mukaan termisesti kuivattu ja hygienisoitu maanparannusrae on ympäristön kannalta turvallinen tuote.

– Eurofins Nab Labs Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan Ranun haitta-ainepitoisuudet ovat hyvin vähäisiä ja alittavat lain asettamat raja-arvot”, toteaakin kehityspäällikkö Antero Bäcklund Etapista.

Ranu on tältä pohjalta turvallinen lannoitevalmiste käyttää viljan kasvatukseen ja viherrakentamiseen. Jatkossa maanparannusrakeesta saadaan lisää tutkittua tietoa LEX4BIO -hankkeen myötä.

Lue lisää Ranusta