Tekstiilien kierrätys käynnistyy lähivuosina Suomessa, kun kierrätystä varten rakennetaan käsittelylaitokset. Ensin nousee pilottihankkeena käsittelylaitos Paimioon. Myöhemmin on määrä rakentaa myös isomman mittakaavan laitos Turkuun, jolloin tekstiilien keräys ja kierrätys voitaisiin käynnistää valtakunnallisesti.

Paimion poistotekstiilin jalostuslaitoksen peruskivi muurattiin elokuussa ja laitoksen on määrä valmistua vuonna 2021. Laitoksen rakentavat Lounais-Suomen jätehuolto ja Rester Oy. Poistotekstiili tarkoittaa uudelleenkäyttöön kelpaavia tekstiilejä ja tekstiilijätettä eli kierrätyskelvotonta tekstiiliä.

Jalostamon käsittelykapasiteetti on noin 12 miljoonaa kiloa, mikä on reilut 10 prosenttia koko maan tekstiilijätteestä. Tekstiilijätettä Suomessa syntyy 100 miljoonaa kiloa vuodessa. Tämä tekee arviolta noin 13 – 18 kiloa per kuluttaja.

Tekstiilin keräys käynnistynee muutaman vuoden päästä

Paimioon nouseva jalostuslaitos on pilottihanke, jonka pohjalta suunnitellaan myös isompaa tekstiilinjalostuslaitosta Turkuun Lounais-Suomen Jätehuollon jätehuoltokeskukseen. Siellä tullaan käsittelemään ympäri Suomen kerättyä kuluttajien käytöstä poistamaa poistotekstiiliä ja jalostamaan siitä kierrätyskuitua teollisuuden tarpeisiin. Lopputuotteena voidaan valmistaa esimerkiksi lankoja, kankaita, eritysmateriaaleja, akustiikkalevyjä ja komposiitteja.

Alkuvaiheessa materiaali Paimion jalostamoon vastaanotetaan Etelä-Suomen alueelta, mutta tavoitteena on saada poistotekstiiliä käsiteltäväksi koko maasta, sitten kun toinen jalostuslaitos on valmis eli vuoteen 2023 mennessä. Tällöin käsittelyyn saataisiin poistotekstiilit myös Etapin toimialueen asukkailta.

Turun jalostamohankkeessa on lukuisia toimijoita ja laajemmassa yhteistyössä ovat mukana esimerkiksi Suomen kunnalliset jäteyhtiöt kuten juuri Etappi. Yhteistyössä mukana olevat jäteyhtiöt järjestävät tulevaisuudessa kotitalouksien poistotekstiilille keräyksen ja esilajittelun omilla alueillaan, joista materiaali kuljetetaan tekstiilijalostamolle.

Vuonna 2025 voimaan astuva EU-direktiivi velvoittaa kunnalliset jätehuollon toimijat huolehtimaan poistotekstiilin kierrätyksestä. Valmisteilla olevan jätelakiesityksen mukaan erilliskeräys käynnistyisi Suomessa jo vuonna 2023, jolloin poistotekstiilin erilliskeräysverkosto laajennettaisiin valtakunnalliseksi.