Pekka Kontio
Pekka Kontio

Keskiviikkona maaliskuun 4. päivänä, kun kirjoitin Etapin henkilöstölle ensimmäisen ohjeen covid-19 virukseen liittyen, en voinut kuvitellakaan millaisen uuden tilanteen edessä koko ihmiskunta on yhtä aikaa. Covid-19 vaikutukset ovat vielä jääneet terveydellisesti Etelä-Pohjanmaan alueella hyvinkin maltillisiksi, mutta tilanne ei ole ohi eikä suojaa ole rakentunut. Pandemian aikana on huomattu, kuinka hyvät perusrakenteet yhteiskunnassamme on. Kansalaisten terveys ja turvallisuus on pystytty toteuttamaan hyvin näissä muuttuvissa olosuhteissa ja nopeaa päätöksentekokykyä on löytynyt.

Jätehuolto osana tätä perusrakennetta on toiminut keskeytyksettä koko kriisin ajan. Jätehuollon perustehtävänä on kaikkina aikoina hoitaa syntyvien jätteiden keräys ja käsittely kansalaisten terveyttä ja ympäristöä vaarantamatta. Lajitteluohjeiden noudattaminen, hyvin suunnitellut keskitetyt kuljetukset ja oikeat käsittelytekniikat takaavat turvallisen ja toimivan jätehuollon. Jokaisen ihmisen henkilökohtaisen vastuun merkitys korostuu varsinkin kriisiaikana.

Meidän jokaisen oman toimintamme merkitys on ratkaiseva tiellä, jossa yhteiskuntamme on kehittymässä kiertotalousyhteiskunnaksi. Tärkeimmät askeleet tehdään aivan arkisissa valinnoissa. Hankinko uuden tuotteen vai korjautanko vanhaa, tai millaisen valinnan teen kertakäyttötuotteiden kohdalla. Jätehuolto pyrkii vielä jätteen käsittelyvaiheessa pelastamaan ne materiaalit, joita voidaan käyttää hyväksi, mutta sekin edellyttää hyvää syntypaikkalajittelua, jotta eri jakeita ei sotketa.

Etappi panostaa jätteen synnyn ehkäisyyn ja lajittelumahdollisuuksien parantamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Etappi on myös vahvasti mukana markkinoimassa tuotteiden uudistamis- ja korjauspalveluita alueella. Tuotteiden korjaaminen, uudelleen käyttö ja hyvä huolto on jätteen synnyn ehkäisyä parhaimmillaan, näillä palveluilla on myös alueella merkittävä työllistävä vaikutus.

Tuotteiden korjaaminen, uudelleen käyttö ja hyvä huolto on jätteen synnyn ehkäisyä parhaimmillaan, näillä palveluilla on myös alueella merkittävä työllistävä vaikutus.

Vuoden alussa alkanut muovipakkausten kiinteistökeräys on saanut hyvän vastaanoton ja keräyksen saantomäärissä on havaittavissa tasaista kasvua. Astiapalvelun käynnistyminen on myös saanut positiivista palautetta asiakkailta, koska nyt ei tarvitse itse enää hankkia jäteastiaa, kun Etappi tuo tai vaihtaa sen kiinteistölle sopivaan ilman erillistä maksua.

Valmisteilla olevan jätelain muutoksen mukana kiinteistökeräykseen tulee todennäköisesti muutoksia sekä jätehuollolle että asukkaille. Biojätteen erilliskeräys lisääntynee yli 10 000 asukaan taajamissa. Uuden jätelain odotetaan tulevan voimaan vuoden 2021 aikana.

Nyt syksyn satokauden aikana toivon jokaisessa heräävän ”pienen oravan”, joka kokoaa talvivarastoon satokauden herkut pitkää pimeää talvea varten. Mikäli omenasatosi on ylisuuri tarpeisiisi, eikä lähipiirissä ole niille käyttöä tai ne ei ole syömäkelpoisia, Etapin jäteasemat ottavat ne maksutta vastaan käsiteltäväksi biokaasulaitoksella.

Toivon teille kaikille hyvää ja turvallista loppuvuotta tässä muuttuvassa ympäristössämme.

Pekka Kontio
toimitusjohtaja