Tuottamalla verkkolehden Lakeuden Etappi toimii samalla tavalla kuin neuvoo myös kuntien asukkaita tekemään eli ympäristövastuullisesti, säästämällä neitseellisiä luonnonvaroja ja vähentämällä jätteen määrää. Tässä tapauksessa säästetään paperia ja kuljetuspäästöjä, kun lehteä ei paineta ja kuljeteta erikseen jokaiseen talouteen.

Etappi hoitaa omistajakuntiensa jätehuoltoa ja sen osana myös kuntien lainmukaista jätehuollon tiedotusta ja jäteneuvontaa. Etappi-aviisi on tärkeä osa tätä tehtävää ja siksi lehti on perinteisesti jaettu julkisena tiedotteena kaikkiin talouksiin. Kestävä kuluttaminen ja jätteen määrän vähentäminen ovat aina olleet merkittävässä roolissa Etapin tiedotuksessa ja neuvonnassa. Nämä teemat näkyvät tällä kertaa siis paitsi sisällöissä myös julkaisun muodossa.

Vähennetään paperijätettä, kierrätetään paperia

Metsäteollisuuden tilastojen mukaan paperia käytetään maailmassa keskimäärin noin 55 kiloa henkeä kohti vuodessa. Suomessa samassa ajassa kulutetaan paperia 230-240 kiloa henkeä kohti.

Etappi-aviisin painosmäärä on talouksien määrän kasvun myötä noussut vuosien saatossa ja ollut viimeksi 2020 keväällä 76 000 kappaletta. Tabloidilehdessä on ollut 20 sivua. Tähän sivu- ja painomäärään on uponnut yhteensä noin 5 500 kiloa paperia. Sama määrä paperia säästetään tänä syksynä kokonaan tekemällä digitaalinen Etappi-aviisi.

Etappi huomioi tiedotuksessaan ympäristövaikutukset monin tavoin, myös tuottaessaan paperilehtiä. Etappi-aviisi onkin painettu jo 15 vuoden ajan täysin kierrätettävälle sanomalehtipaperille joutsenmerkityssä painolaitoksessa I-Printissä. Sanomalehtipaperin kierrättäminen toimii hyvin ja kuituja voidaan kierrättää useita kertoja ennen elinkaaren päättymistä.  Näin ollen painetun lehdenkin hiilijalanjälki on pidetty mahdollisimman pienenä.