Taustaa tulevalle palvelujärjestelmälle

Jätelakiuudistus tuli voimaan heinäkuussa 2021. Lain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja kierrätystä. Kuntien asukkaiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampia jätelajeja tullaan hakemaan kiinteistöiltä. Toimialueen kuntien asukkaille lakimuutos alkaa näkymään selvimmin vuonna 2023.

Jätelakia täsmentävät asetukset tulivat voimaan viime vuoden lopulla. Etapin alueella on tehty suunnitelmia jätehuoltopalveluiden saattamiseksi uuden lain mukaiseksi. Suunnittelua on ohjannut jätelain lisäksi Jätepoliittinen ohjelma, mikä on laadittu yhteistyössä omistajakuntien ja jätehuoltoviranomaisen kanssa.  Tämän pohjalta koko jätehuoltojärjestelmä tullaan uudistamaan toimialueella.

Jätehuoltopalvelujen kehittäminen Lakeuden Etapin toimialueella

Lakeuden Etapin toimialueelle on laadittu Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 saakka yhteistyössä toimialueen kuntien, Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etapin kesken. Jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ilmaisevat yhteisen näkemyksensä jätehuollon pitkän linjan kehittämisestä ja sitoutuvat toimimaan kiertotalouden edistämiseksi.

Ohjelman tavoitteena on kiertotalouden edistäminen sekä asukas- ja ympäristölähtöisten jätehuoltopalvelujen kehittäminen niin, että vastataan myös jätelain vaatimuksiin oman toimialueen olosuhteet huomioiden.

Kiertotaloutta pyritään edistämään ohjelmassa vähentämällä jätteen määrää sekä nostamalla kierrätysastetta. Jätehuollon palveluja kehitetään asukas- ja ympäristölähtöisesti tavoitteena tyytyväinen asiakas ja vastuullinen jätehuoltojärjestelmä. Myös alueellisia palveluita pyritään kehittämään helposti saavutettaviksi.

Näillä eväillä on suunniteltu uusi jätehuoltojärjestelmä, jota tässä lehdessä esitellään. Uudistuksen yksityiskohdat tarkentuvat syksyyn mennessä, jolloin jätehuoltoviranomainen päättää uusista jätehuoltomääräyksistä.

Tutustu jätepoliittisen ohjelman luonnokseen