Kesä kukoistaa ja rehottaa, mikä on ihanaa. Jätekuljettajilla on kuitenkin tähän liittyen kaino toivomus, kun jäteastioita ja asumislietesäiliöitä tyhjennetään rivakkaan tahtiin. Muistathan pitää ajoreitit vapaina niin jäteautolle kuin säiliöautollekin. Näin helpotat kuljettajien työtä ja varmistat omalta osaltasi, että jätehuolto pelaa ja pysyy aikataulussa, mikä on kaikkien etu.

Jäteastioiden ja asumislietesäiliöiden tyhjennysurakka sujuu joutuisasti ja kaikilla on hyvä mieli, kun jokainen huolehtii oman osuutensa ketjusta.

Huom! Jäteastian tyhjennyspäivä ei ole aina sama vaan voi vaihdella riippuen monista seikoista. Itse voit parhaiten vaikuttaa jätehuollon sujuvuuteen huolehtimalla, että jäteastia löyty helposti eikä sille pääsyyn ole estettä.

Kuljettajan kesävinkit

  1. Jäteauton tulee päästä tarpeeksi lähelle jäteastiaa ilman vahinkoja. Karsi siis risut ja oksat pois ajoreitiltä, jotta ne eivät kolise jäteautoon tai riko peilejä ja nostureita.
  2. Tarkista, että jäteastia ja asumislietesäiliö eivät ole piilossa puskien takana juuri siksi, että työ sujuisi ripeästi.
  3. Lietesäiliöiden kansien tulisi olla vapaana niitä peittävistä kasvillisuuksista ja muista esteistä eli helposti löydettävissä tyhjennyskertaa varten. Kannen ympärille ei kannata istuttaa kukkia tai pensaita. Kannen päällä ei myöskään tulisi olla mitään, mikä estäisi sen avaamista.
  4. Pidä jäteastian kansi kiinni, jotta ampiaiset eivät pääse tekemään pesäänsä sen sisälle. Jos pesä on kuitenkin jo muodostunut, tulee se hävittää ennen seuraavaa astian tyhjennyskertaa.