Kun oman taloyhtiön jätepisteessä on keräysastiat eri jätemateriaaleille, sujuu kierrätys vaivattomasti. Tätä mieltä ovat seinäjokelaisen Asunto Oy Ilkanrannan Ville Orrenmaa ja Elina Luhtasaari. Yhdentoista asunnon rivitaloyhtiö on edelläkävijä jätteiden lajittelussa. Keräysastioita on lisätty sitä mukaa kuin se on ollut mahdollista, vaikka jätehuoltomääräykset eivät olisi sitä velvoittaneet.

Seinäjoen keskustassa Pajuluoman varrella olevat Ilkanrannan talot ovat valmistuneet vuonna 1962, ja ne ovat Seinäjoen ensimmäisiä rivitaloja. Taloyhtiössä on noin 20 asukasta. Hallituksen puheenjohtajana toimii Ville Orrenmaa. Taloyhtiön jätekatos sijaitsee autotallirakennuksen päässä, jonne on helppo poiketa. Katoksessa on seitsemän astiaa: poltettavalle jätteelle, muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipakkauksille sekä biojätteelle ja paperille.

Taloyhtiössä pitkään asunut hallituksen jäsen Elina Luhtasaari muistaa ne ajat, jolloin pihassa oli ainoastaan kaatopaikkajätteen keräysastia. Tämän jälkeen tuli paperin keräys noin 15 vuotta sitten.

Jätekatosta ei ollut, vaan astiat olivat piha-alueella lähellä kiinteistöliittymää. Ville Orrenmaa kertoo vanhasta valokuvasta, jossa astiat oli sijoitettuna tielle päin ikään kuin portiksi. Hän tuumaakin, ettei sellainen tulisi tänä päivänä kyseeseen.

Taloyhtiön jätekatos on rakennettu 15–20 vuotta sitten. Ennen sitä sen paikalla oli aidalla erotettu alue jäteastioille.

Kierrätys on nyt aikaisempaa vaivattomampaa, kun jäteastiat ovat omassa pihassa ja siten helposti saavutettavissa

Kierrätys on iloinen asia

Ville Orrenmaa ja Elina Luhtasaari ovat tyytyväisiä mahdollisuuteen lajitella jätteet ja viedä ne oman taloyhtiön jätekatokseen. Samaa viestiä on tullut myös muilta asukkailta.

Elina Luhtasaari sanoo olevansa iloinen kierrättäjä. Hän on kierrättänyt jätteet siitä lähtien, kun ekopisteitä alkoi ilmestyä muun muassa kauppojen pihoille.

– Kierrätys on nyt aikaisempaa vaivattomampaa, kun jäteastiat ovat omassa pihassa ja siten helposti saavutettavissa. Kierrätysmahdollisuuksien lisääntyminen rivi- ja kerrostaloissa todennäköisesti innostaa lajitteluun myös heitä, jotka eivät ole olleet siitä aikaisemmin niin kiinnostuneita, Luhtasaari arvelee. Kierrätys on Ville Orrenmaan mukaan taloyhtiössä paljon helpompaa kuin omakotitalossa, jossa nelihenkinen perhe asui aikaisemmin.

– Siellä lajitellut jätteet piti varastoida jonnekin ennen kuin vei ne jätepisteelle. Nyt voi kätevästi ohi kulkiessa poiketa jätekatokseen ja tiputtaa jätteet omaan astiaansa, Ville Orrenmaa kertoo.

Lajittelu toimii hyvin

Jätekatoksen seinällä on Etapin lajitteluohjeet siitä, mitä saa kuhunkin astiaan laittaa. Taloyhtiössä toivottiin kirjallista opastaulua, vaikka tiedot löytyvät netistäkin.

Ilkanrannan asukkaat osaavat Orrenmaan ja Luhtasaaren mukaan hyvin jätteiden lajittelun, eikä astioihin juuri päädy sinne kuulumatonta jätettä.

– Kierrättäminen koetaan hyväksi asiaksi, ja monia kiinnostaa, miten lajiteltu jäte hyödynnetään. Kierrättämisen ollessa uutta oli epäilyksiä siitä, että kaikki menevät kuitenkin samaan paikkaan. Nykyisin luotetaan siihen, että kierrätetty jäte päätyy hyötykäyttöön.

Kuusi vuosikymmentä sitten valmistuneen rivitaloyhtiön asukkailla on omat käytäntönsä, miten jätteet lajitellaan kotona. Elina Luhtasaari kertoo, että heillä on ollut keittiössä jo pitkään erilliset astiat poltettavalle jätteelle ja biojätteelle. Muita jätemateriaaleja varten on erikokoisia laatikoita, joita pidetään eteisessä.

Orrenmaan perheen keittiökalusteisiin kuuluu jätevaunu. Isoimmat neljä jäteastiaa ovat poltettavalle jätteelle, biojätteelle, kartongille ja muoville. Pienempiin astioihin kerätään muun muassa lasi ja pienmetalli.

Biojäteastia kompostorin tilalle

Elina Luhtasaari on aina ollut kiinnostunut kierrättämisestä. Hän huolehti ennen biojätteen keräystä taloyhtiön kompostorista toistakymmentä vuotta.

– Yhteinen lämpökompostori hankittiin 1990-luvun puolessa välissä eli hetimiten, kun se sallittiin keskustan alueella. Vaikka sen hoitaminen oli työläs homma, oli se myös mielenkiintoinen harrastus, Luhtasaari kertoo.

Biojätteen keräyksen tultua mahdolliseksi todettiin tämän olevan parempi ratkaisu, josta ei ole ylimääräistä vaivaa kenellekään.

– Kompostori oli pitkään pääasiassa Elinan vastuulla. Biojätteen keräyksen tultua mahdolliseksi todettiin tämän olevan parempi ratkaisu, josta ei ole ylimääräistä vaivaa kenellekään, Ville Orrenmaa toteaa.

Biojätteen erilliskeräys on ollut asukkaiden mieleen.

– Biojäteastia sai alusta lähtien suosiota osakseen, ja sinne vietiin biojätettä enemmän kuin kompostoriin.

Oikeankokoiset jäteastiat ja sopivat tyhjennysvälit

Ville Orrenmaa ja Elina Luhtasaari muistelevat, että lasi- ja metallipakkausten keräysastiat ovat olleet taloyhtiössä kuutisen vuotta. Kartonkipakkausten keräysastia saatiin viitisen sekä uusin tulokas eli muovipakkausten keräysastia muutama vuosi sitten.

Etenkin kartonki- ja muovipakkausten keräysastiat on otettu tyytyväisinä vastaan.

– Kartonkia ja muovia tulee yllättävänkin paljon. Kun saimme muovipakkausten keräysastian, voitiin harventaa poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä, mikä alensi taloyhtiön jätekuluja.  Kierrättämällä voidaan vaikuttaa sekä kustannuksiin että ympäristöön.

Ville Orrenmaa ja Elina Luhtasaari pitävät toimivaa jätehuoltoa tärkeänä asiana.

– Jätehuolto toimii hyvin, kun astiat ovat oikeankokoiset, niitä on oikea määrä ja niiden tyhjennysvälit ovat sopivat.

Lokerokeräys saa vihreää valoa

Ville Orrenmaan mielestä Etapin suunnittelema lokerokeräys vaikuttaa hyvältä ratkaisulta jätelajien määrän kasvaessa.

– Meidänkin on syytä tarkastella astiamääriä- ja kokoja uudelleen, kun tällainen mahdollisuus tulee saataville, hän tuumaa.

Orrenmaalla on pelkästään hyviä kokemuksia panostamisesta kierrätykseen ja lakisääteistä laajempaan jätelajien keräämiseen. Hänen mukaansa arki on sujuvampaa, kierrätysaste on varmasti noussut ja lisäkustannukset marginaalisia verrattuna koko taloyhtiön budjettiin.

– Meidän tapauksessa jätteiden keräystä kehittämällä on saatu jopa säästöjä kustannuksiin, Orrenmaa toteaa.

Neuvoja erilliskeräyksen järjestämiseen taloyhtiöissä?

Etapilta saa tarvittaessa neuvoja taloyhtiön jätetilojen järjestelyyn ja suunnitteluun.
Asiakkuuspäällikkö Katja Syrjälä: katja.syrjala[at]etappi.com

Lajitteluneuvontaa asukkaille?

Etappi tarjoaa lajitteluneuvontaa myös kuntien asukkaille, esimerkiksi asukasyhdistysten tai taloyhtiöiden tilaisuuksiin.
Ympäristökouluttaja Terhi Romakkaniemi: terhi.romakkaniemi[at]etappi.com