Lakeuden Etapin asiakkaat ovat ahkeria jätehuollon palvelujen käyttäjiä. Etapin 10 jäteasemalla ja RE-pisteellä kirjattiin viime vuonna noin 121 400 asiointia.

Eniten asiointeja viime vuonna tehtiin isoimman omistajakunnan Seinäjoen jäteasemalle, jonka palvelut siirrettiin kesäkuussa avatulle RE-pisteelle. Seinäjoki-Nurmon jäteasemalla ja RE-pisteellä kirjattiin yhteensä noin 44 850 asioimiskäyntiä vuoden aikana.

Asiakkaat ovat ottaneet itsepalvelun hyvin omakseen, RE-pisteen avajaispäivästä vuoden loppuun itsepalveluasiointien osuus kaikista asioinneista oli 74 prosenttia. Loppuvuonna luku nousi jo noin 80 prosenttiin.

RE-pisteellä laskettiin kesäkuun loppupuolelta vuoden loppuun mennessä kaikkiaan 30 108 käyntiä. Niistä noin 22 180 asiakasta käytti itsepalvelua.

Toiseksi eniten asiointeja vuoden aikana oli Lapuan jäteasemalla, jossa kirjattiin noin 17 750 käyntiä. Ilmajoen jäteasemalla asiointeja oli noin 13 650. Alavuden jäteasema oli käyntimäärissä neljänneksi vilkkain 11 300 käynnin tuloksella.

Jäteasemien asiointimäärä noudattaa tasaisen kasvun trendiä, vaikka välissä olikin ensimmäisen koronavuoden 2020 aiheuttama piikki. Tuolloin asiointeja tehtiin ennätysmäärä 124 900 kotien varastojen siivouksen ja remonttien seurauksena.

Muovipakkausten määrä nousi, muut jätteet vähenivät

Jäteasemilla vastaanotettiin poltettavaa jätettä viime vuonna yhteensä noin 2026 tonnia, mikä oli likipitäen saman verran kuin edellisenä vuonna.

Kierrätettäviä ja vaarallisia jätteitä vastaanotettiin edellisvuotta jonkun verran vähemmän. Esimerkiksi metallia, puujätettä, betonia, haravointijätteitä ja kodinkoneita jäteasemille tuotiin noin 14 809 tonnia, mikä oli noin 18 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vaarallista jätettä vastaanotettiin 1057 tonnia.

Muovipakkausten vastaanotettu määrä jäteasemilla nousi noin 37 prosenttia edellisestä vuodesta. Jäteasemille tuotiin muovipakkauksia 21 265 kiloa.