Paristokierrätyksen mukaan ”zombiakkujen” aiheuttamat tulipalot lisääntyvät kesää kohti. Zombiakulla tarkoitetaan väärin käsiteltyä akkua tai paristoa, joka herää uudelleen henkiin ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Vuosittain eri puolilla maata sattuu tulipalon alkuja ja läheltä-piti -tilanteita, kun teippaamaton paristo tai akku kuumenee joutuessaan paristolaatikkoon tai jopa kokonaan väärään paikkaan.

Erityisesti litiumparistot -ja akut ovat herkkiä reagoimaan muiden paristojen ja metalliesineiden kanssa, joten ne tulee aina suojata heti laitteesta irrotettaessa. Erityisen huolellinen tulee olla vioittuneiden paristojen ja pienakkujen kanssa ja pakata ne muovipussiin. Vioittunut ja kolhiintunut akku varsinkin voi kuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Kotitalouksien akut ja paristot otetaan maksutta vastaan Lakeuden Etapin jäteasemilla ja RE-pisteellä. Myös kaupoissa on paristonkeräyspisteitä. Tärkeää on myös teipata paristojen virtanavat ja suojata akku muovilla paloriskin välttämiseksi keräykseen vietäessä.

Paristot ja pienakut hyötykäyttöön

Kierrätykseen toimitetuista paristoista ja kannettavista akuista irtoava hyöty jatkuu vielä käytöstä poiston jälkeenkin. Alkaliparistojen sisältämästä magneettisesta raudasta voidaan valmistaa esimerkiksi autojen ja työkalujen uusioraaka-ainetta. Lisäksi niiden sisältämää sinkkiä voidaan hyödyntää auto- ja lääketeollisuudessa.