Lakeuden Etapin jäteastian tyhjennyshinta nousi kesäkuun alussa noin viidellä prosentilla kohonneiden kuljetuskustannusten takia. Jätemaksutaksassa korotus koskee jäteastioiden tyhjennysmaksuissa vain kuljetusmaksuosuutta, jätteenkäsittelymaksut pysyivät ennallaan. Myös ekomaksu pysyi samana. Kuljetusmaksun korotus tuli myös asumisessa syntyvien lietteiden kuljetusmaksuun ja rahtipalvelun maksuihin.

Polttoaineet muodostavat merkittävän menoerän kuljetuskustannuksista, joten jäteastioiden tyhjentämisestä perittävä kuljetusmaksu ei enää riitä kattamaan kuljetustoiminnan kuluja.

– Äkillisesti ja odottamattomasti nousseet polttoaineiden hinnat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa Etappi joutuu korottamaan kuljetushintoja, jotta kuljetusyrittäjille voidaan korvata polttoaineen kohonneet kustannukset, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kontio Lakeuden Etapista.

Esimerkiksi 240-litran poltettavan jätteen jäteastian tyhjennyshinnassa kuljetusmaksuosuuden korotus 10 prosentilla merkitsee 5 prosentin korotusta tyhjennyshinnassa eli 37 sentin korotusta.

Nykyinen tyhjennyshinta 240-litraiselle jäteastialle on 7,44 euroa, korotuksen jälkeen hinta tulee olemaan 7,81 euroa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Jätemaksutaksasta ja tyhjennyshinnan korotuksesta päättää jätehuoltoviranomainen eli Lakeuden Jätelautakunta. Jätemaksujen on lain mukaan katettava jätehuollosta aiheutuvat kustannukset.