Kysely: Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan Etappi on monien mielestä onnistunut tehtävässään. Osa asiakkaista toivoo lisää lajittelumahdollisuuksia ja kierrätettävien jätelajien keräämistä kiinteistöltä.

Lakeuden Etappi on kuntien asukkaiden mukaan luotettava, helposti saavutettava ja tehokas. Etapin katsotaan yleisesti onnistuneen hyvin, etenkin jätteiden keräyksessä. Parannettavaa on edelleen asiakaslähtöisyydessä.

Useampien jätelajien kerääminen kotipihasta on monen toiveena. Muun muassa nämä asiat selvisivät Etapin Taloustutkimuksella teettämässä asiakaskyselyssä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jätehuollon nykykäytäntöjä, jätehuollon järjestämiseen kohdistuvia toiveita sekä mielikuvia ja viestintäkanavien käyttöä.

Jätteenkuljetukseen ollaan tyytyväisiä

Ruusuja Etappi sai muun muassa jätteenkeräyksestä, jonka mainitsee onnistumisena 41 prosenttia vastaajista. Lähes kaikki vastaajat ovat tyytyväisiä Etapin jäteautonkuljettajan toimintaan ja jäteastian tyhjennyksiin, vain kaksi prosenttia vastaajista kertoi olevansa tyytymättömiä. 

Itsepalvelua toivotaan

Yli neljä viidestä vastaajasta on asioinut Etapin jäteasemalla. Vastanneista asiakkaista 58 prosenttia toivoo jäteasemilta itsepalvelumahdollisuutta ja laajoja aukioloaikoja. Kyselyyn vastanneista noin neljännes oli asioinut Seinäjoen RE-pisteellä palveluaikoina ja viidennes itsepalveluna.
Pitkien aukioloaikojen lisäksi selkeät opasteet sekä ystävällinen palvelu ovat vastaajien mukaan tärkeimpiä seikkoja jäteaseman toiminnassa.

Toiveissa myös enemmän biojätteen ja muovipakkausten kiinteistökeräystä

Lajittelutottumusten osalta kyselyssä selvisi, että kuntien asukkaat lajittelevat tiettyjä jätelajeja aktiivisesti. Näihin kuuluvat esimerkiksi lasi- metalli- ja kartonkipakkaukset, vaarallinen jäte sekä sähkö- ja elektroniikkajäte ja huonekalut. Biojätettä ja muovipakkauksia kuitenkin lajittelee vain hieman yli puolet vastanneista.

Noin puolet vastaajista kokee, että Etapin monipuolisempi jätekeräys kotipihalta lisäisi lajittelua. Hieman yli puolet vastaajista haluaisikin Etapin keräävän muovipakkauksia ja biojätteitä kotipihaltaan. Syyksi lajittelemattomuuteen mainittiin tilan puute kotona ja se että jätettä ei synny.

Etappi kysyi myös, millä keräystavalla kiinteistökeräystä tulisi asiakkaiden mielestä lisätä. Yli puolet vastaajista ja erityisesti omakotitaloudet kannattivat yhtä jäteastiaa, jossa on oma lokero eri jätteille. Etapin suunnitelmissa onkin tämäntapaisen keräyksen järjestäminen jatkossa.

Kierrätyksestä ja lajittelusta halutaan tietoa

Etapilta toivotaan entistä enemmän tietoa kierrätyksestä ja lajittelusta, toisaalta 45 prosenttia vastaajista ei koe tarvitsevansa lisää tietoa.

Etapin viestintäkanavista asiakkaat suosivat eniten Etapin internetsivuja ja tiedotuslehti Etappi-Aviisia. Vastaajista 78 prosenttia käyttää näitä kanavia etsiessään tietoa jätehuollosta. Etappi-aviisia luetaan edelleen mieluummin painettuna kuin digilehtenä. Ikäryhmittäin kanavien suosio vaihtelee.
Internet toimii erityisesti alle 50-vuotiaiden tavoittelussa, mutta painettu lehti tätä vanhempien kohdalla.

Asiakaskysely:

  • Asiakaskyselyyn vastasi puhelinhaastatteluna 510 asiakasta.
  • kohderyhmänä olivat Lakeuden Etapin toiminta-alueen kunnissa asuvat 18–79-vuotiaat
  • Kyselyn toteutti Taloustutkimus vuoden 2021 marras-joulukuussa. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty Jätepoliittisen ohjelman työstämisessä ja uuden palvelujärjestelmän rakentamisessa.