Lakeuden Etappi ympäristövastuullisena yhtiönä kantaa huolta ilmastonmuutoksesta. Hiilidioksidipäästöjen kuormitusta ilmakehään halutaan Etapissa pienentää käyttämällä jatkossa uusiutuvia energialähteitä.

– Olemme Etapissa siirtymässä käyttämään vain uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Olemme myös voimakkaasti siirtymässä uusiutuvien polttoaineiden käyttöön jätteen keräyksessä, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kontio.

Etapissa halutaan pienentää hiilidioksidipäästöjen kuormitusta ilmakehään käyttämällä vain uusiutuvia energialähteitä.

Etapilla on käytössä iso kuljetuslogistiikka jätteen keräyksessä ja kuljettamisessa. Tyhjennystapahtumia on yli miljoona vuodessa. Lisäksi tulevat muut jätteen siirtoon liittyvät kuljetukset.

Kuljetusten päästöjä on Kontion mukaan vähennetty optimoimalla kuljetusreittejä jo 2000-luvun alusta lähtien pyrkimyksenä kuljettaa jätteet mahdollisimman vähillä kilometreillä. Nyt otetaan uusi askel päästöjen vähentämiseksi.

– Ensimmäisessä vaiheessa Seinäjoen alueen jätekuljetukset siirtyvät uusiutuvan polttoaineen käyttöön, sitten jäteasemien ja jätehuoltokeskuksen väliset kuljetukset, Kontio sanoo.

Omavaraista energiatuotantoa ja -tehokkuutta

Etappi itsekin tuottaa uusiutuvaa energiaa eli biokaasua omassa biokaasulaitoksessaan, jossa syntyvä kaasu käytetään omassa toiminnassa laitoksen prosessin energiana, jolloin myöskään siitä ei synny päästöjä.

Uusiutuvaa energiaa tullaan käyttämään ja osin tuottamaankin myös uudella Seinäjoen kierrätysasemalla, jota parhaillaan rakennetaan.

Lakeuden Etappi on myös mukana Motiva Oy:n organisoimassa energiatehokkuussopimuksessa, jonka myötä Etappi on sitoutunut vähentämään energiankulutusta 7,5 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2025 mennessä