Epanet-verkostossa on käynnissä Tampereen ja Vaasan yliopistojen hanke, jonka tavoitteena on kehittää uusia malleja pienten materiaalikiertojen hallintaan digitalisaation avulla. KiertoDigin tarkastelussa ovat esimerkiksi bio-, muovi-, tekstiili- ja rakennusmateriaalien virrat, jotka halutaan saattaa kiertoon.

Hankkeen tuloksena odotetaan uusia ratkaisuja siihen, miten pienten materiaalivirtojen keräämistä ja kierrätystä voitaisiin edistää digitalisaation avulla.

Hankkeessa selvitetään muun muassa, minkä tyyppisiä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja toiminta-alueella syntyy ja miten niitä voitaisiin hyödyntää uusissa liiketoimintamalleissa.

Tavoitteena on kehittää digitaalinen työkalu, jota voitaisiin käyttää jäte- ja sivuvirtojen hallinnassa ja ohjaamisessa ylijäävien raaka-aineiden ja jätteiden tuottajilta niiden hyödyntäjille.

Työkalua tullaan pilotoimaan erityyppisten toimijoiden kuten yritysten tai kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa. Ajatuksena on, että uudentyyppistä toimintaa voitaisiin innovoida esimerkiksi jäte- ja sivuvirtojen kuljetukseen.

Mikä Epanet?

  • Etelä-Pohjanmaalla toimiva suomalaisten korkeakoulujen yhteistyöverkosto
  • tavoitteena vahvistaa maakunnan tutkijoiden ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten yhteisöä.
  • Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan maakunnalle tärkeiden toimialojen soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä.
  • Epanet-verkoston koordinaatiosta huolehtii Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry.