Etapin oma tuote Ranu-maanparannusrae on ensimmäisten joukossa, jotka saivat laatulannoite -tunnuksen käyttöönsä.

Kehityspäällikkö Antero Bäcklund Etapista iloitsee siitä, että kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmä saatiin valmiiksi ja että myös Ranu merkin sai. Hän on itse ollut mukana myös laatujärjestelmän kehittämishankkeessa.

– Ranuhan on tutkittu ja turvallinen tuote, jolla on myös Ruokaviraston hyväksyntä. On hienoa, että Ranu sai nyt myös virallisen laatumerkin, Bäcklund toteaa.

Etappi tuottaa omassa biokaasulaitoksessaan biojätteestä ja puhdistamolietteestä biokaasua ja Ranu -maanparannusraetta viherrakentamiseen ja viljapeltojen lannoitteeksi. Vuonna 2019 laatujärjestelmätyön yhteydessä tutkittiin myös Ranun haitta-ainepitoisuudet, jotka todettiin vähäisiksi ja raja-arvot alittaviksi.

Tehostetaan ravinteiden kierrätystä ja raaka-aineketjun läpinäkyvyyttä

Tavoitteena on, että laatujärjestelmä tehostaa ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätyslannoitteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta. Laatujärjestelmä lisää myös toiminnan ja raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja raaka-aineketjun läpinäkyvyyttä.

– Laatujärjestelmä edistää konkreettisesti kiertotaloutta, koska sen avulla lannoitteiden valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa jopa ylittävän lainsäädännön edellyttämät laatuvaatimukset, toteaa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä. Hän vastaa myös Laatulannoite -järjestelmän ylläpidosta.

Laatujärjestelmä myös varmistaa, että loppukäyttäjä saa tiedon siitä, miten, missä ja millaisista raaka-aineista tuotteita valmistetaan. Laatujärjestelmän kriteerit perustuvat tutkittuun tietoon ja ne on määritelty yhdessä laajan sidosryhmäjoukon kanssa.

Lara laaturavinne -hankkeen toteutti Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. yhteistyössä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n kanssa. Kansallisen laatujärjestelmän laadinnassa on otettu huomioon myös 2019 voimaan tullut EU:n lannoitevalmisteasetus.