Vuoden alussa aloitettu Etapin astiapalvelu on käynnistynyt reippaasti. Etappi toimittaa uutena palveluna jäteastiat kiinteistöille tai vaihtaa rikkoutuneen astian maksutta ehjään. Nyt kiinteistöille on toimitettu jo noin 2000 jäteastiaa. Näistä puolet on uusia muovipakkausten ja kartonkipakkausten keräysastioita.

Asiakkaiden ei tarvitse enää itse hankkia jäteastiaa, vaan Etappi tuo sen automaattisesti, kun jätehuoltosopimus on tehty. Myös rikkoutuneet vaihdetaan automaattisesti, kun vaihdon tarve on tullut.

Astiapalvelu sisältyy jätehuollon kuljetusmaksuun, eikä nosta jäteastian tyhjennyksen hintaa.

Etapin logistiikasta arvioidaan, että urakkaa astioiden vaihtamisessa riittää vielä kesään saakka. Toimialueella on edelleen paljon jäteastioita, jotka tullaan vaihtamaan huonokuntoisuuden takia tai siksi, että ne eivät sovellu koneelliseen tyhjennykseen.