Kyseessä on valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottu ja monialaiseen oppimiseen suunniteltu ympäristökasvatuksen ja jäteneuvonnan projektimateriaali, joka tarjoaa erilaisia teemoja kestävän tulevaisuuden pohdintaan.

Oppimiskokonaisuutta testattiin Jalasjärven yläkoululla ja Seinäjoen Lyseossa. Saatu palaute oli hyvää ja kannustavaa.

Opetusmateriaali tuntuu hyvin soveltuvan eteläpohjalaiseen opetussuunnitelmaan ja yrittäjämäinen toimintatapa -oppiaineeseen sekä maantiedon tunneille.

– Opetusmateriaali tuntuu hyvin soveltuvan eteläpohjalaiseen opetussuunnitelmaan ja yrittäjämäinen toimintatapa -oppiaineeseen sekä maantiedon tunneille. Monialaisen näkökulman ansiosta aineistoa voi hyvin käyttää eri oppiaineiden tunneilla, sanoi pilottipäivästä Seinäjoen Lyseon biologian ja maantiedon lehtori Taina Ranta-Maunus.

Hänen mukaansa aineisto kannustaa, ohjaa ryhmätyöhön ja antaa oppilaille vapautta toteuttaa työ omalla tavallaan. Myös oppilailta tuli mukavaa palautetta pilottikokeilun jälkeen. Tehtäviä ei koettu liian helpoiksi tai vaikeiksi.

– Kivempi päivä kuin normaali koulupäivä, kuului kommentti pilottipäivän jälkeen.

Työkalu kouluille nykyaikaisessa muodossa

Opetusmateriaalissa on eri mittaisia kokonaisuuksia aina yhdestä oppitunnista kokonaiseen projektiviikkoon. Aiheita ovat muun muassa jätteen määrän vähentäminen, kierrätys ja kestävä kulutus. Digitaalinen työkirja ohjaa oppilasryhmiä projektin vaiheesta toiseen ja tietosisällöt alustavat oppilaille kiertotalouteen liittyviä aiheita.

– Opetusaineiston suunnittelu lähti siitä, kun pohdimme miten herättää nykynuorten kiinnostus kierrätykseen, kestävään kulutukseen ja ympäristötietouteen. Toisaalta kouluilla on myös tarvetta tällaiselle työkalulle, kertoo Etapin ympäristökouluttaja Oona Ollila.

Ympäristökasvatukselle on kasvavaa kysyntää kouluilla, koska ympäristökasvatus ja oppiainerajat ylittävät opinnot ovat keskeisessä roolissa uudessa opetussuunnitelmassa. Tässä juuri Etapin digitaalinen aineisto on avuksi. Aineisto on tuotettu yhteistyössä Otava Oppimisen palvelujen kanssa.