VAIN MUUTOS ON PYSYVÄÄ. Näin minulle on aina sanottu ja olen sen omassa toiminnassani hyväksynytkin. Kuitenkin viimeisen parin vuoden aikana muutos on ottanut ”isännän aseman” ja vaikuttanut moniin asioihin suunnittelemattomasti. Epätietoisuus ja tulevan horisontin läheisyys on uutta vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Polttoaineiden ja energian hinnan voimakkaat muutokset sekä korkean inflaation syntyminen ovat taas meille uusia tilanteita. Kiertotaloudessa kuitenkin on aloitettu resurssitehokkuus eli positiivinen nuukuus jo ennen näitä viimeisiä muutoksia.

Kiertotaloudessa kuitenkin on aloitettu resurssitehokkuus eli positiivinen nuukuus jo ennen näitä viimeisiä muutoksia.

Etapin toimialueen uuden palvelujärjestelmän mukaiset jätehuoltomääräykset hyväksyttiin Lakeuden jätelautakunnassa syyskuussa. Määräyksissä koko toimialueen biojätteen lajitteluvelvoite, joko omaan kompostoriin tai Etapin tuomaan biojäteastiaan, on suurin muutos käytännön toimissa. Pakkausjätteiden erilliskeräys kiinteistöillä laajenee alkamaan kolmen huoneiston kiinteistöiltä. Uusi palvelujärjestelmä mahdollistaa kotitalouksien kierrättämisen tehokkaasti ja helposti lähellä jokaista asukasta. Muutos etenee vaiheittain ja siitä tämän Etappi-aviisin sivuilla on lisää informaatiota.

Vuoden vaihteessa Etappiin liittyy myös Kurikan kaupungin Jurvan alue. Jurvalaiset ovat tervetulleita joukkoomme. Aluksi jäteaseman operointi, ekopisteet ja materiaalivirrat siirtyvät Etapin vastuulle. Toiminnan käynnistyttyä liitetään alue Etapin kehityssuunnitelmaan ja alueen palvelut tarkastellaan vastaamaan muun Etapin alueen palveluita. Toinen vuoden vaihteen startti on poistotekstiilien keräyksen aloittaminen. Aloitusvaiheessa keräys tapahtuu Etapin jäteasemaverkoston kautta, mutta se voi tulevaisuudessa laajentua muihinkin keräyspaikkoihin.

Yleinen kustannusinflaatio ja epävakaus asettaa myös kiertotaloudelle uusia haasteita. Kustannustehokuuteen pyrimme vastaamaan energiatehokuudella ja logistiikan suunnitelmallisuudella. Kesällä jouduimme korjaamaan hinnoitteluamme nopeasti kohonneiden kuljetuskustannusten takia. Hinnoittelu on korotusten jälkeen sentilleen sama mikä oli vuoteen 2013 lähdettäessä. Näiden 9 vuoden aikana emme ole lisänneet kotitalouksien kustannuksia vaan ennemminkin lisänneet palveluja, muun muassa käynnistämällä astiapalvelun, joka tarjoaa jäteastiat kiinteistöille maksutta. Olemme lisänneet myös palveluaikaa laajentamalla jäteasemien aukioloaikoja. Myös tämä pystyttiin toteuttamaan hinnoittelua nostamatta.

Toivomme sotatilojen loppuvan, energiamarkkinan tasaantuvan ja globaalin logistiikan normalisoituvan. Uskomme kaikenlaisen resurssitehokkuuden edesauttavan näiden asioiden normalisoitumisessa ja kiertotalouden tavoitteiden tukevan myös huoltovarmuuden säilymistä.

Kierrättelemisiin!

Pekka kontio,
toimitusjohtaja
Lakeuden Etappi