Lakeuden Etapin toimialueelle on laadittu Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 saakka yhteistyössä toimialueen kuntien, Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etapin kesken. Jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ilmaisevat yhteisen näkemyksensä jätehuollon pitkän linjan kehittämisestä ja sitoutuvat toimimaan kiertotalouden edistämiseksi. Kaikki Etapin omistajakunnat ovat hyväksyneet ohjelman ja nyt sen jalkauttaminen käynnistyy.

– Jätehuollon kokonaiskuva on laaja ja sisältää esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyä ja uudelleenkäytön edistämistä. Jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ovat sopineet yhdessä runsaan valikoiman kiertotalouden kehittämiskeinoja. Näistä keinoista on ohjelmassa sovittu toimenpiteet, vastuutahot ja seurantamalli, kertoo jäteasiamies Jenni Laitila Jätepoliittisen ohjelman jalkauttamisesta.

Yksi jätepoliittisen ohjelman tavoitteista on edistää korjauspalvelujen käyttöä uuden ostamisen sijasta. Etappi tarjoaa esimerkiksi palvelun, josta löytyy korjausyrittäjät. Kunnat edistävät esimerkiksi lainaus- ja vuokrauspalveluita. Kuvassa suutari Esa Saukko.

Jätepoliittisen ohjelman tavoitteena on kiertotalouden edistäminen kunnissa sekä asukas- ja ympäristölähtöisten jätehuoltopalvelujen kehittäminen niin, että vastataan myös jätelain vaatimuksiin oman toimialueen olosuhteet huomioiden.

Jätepoliittisen ohjelman tavoitteena on kiertotalouden edistäminen kunnissa sekä asukas- ja ympäristölähtöisten jätehuoltopalvelujen kehittäminen.

Kiertotaloutta pyritään edistämään ohjelmassa vähentämällä jätteen määrää sekä nostamalla kierrätysastetta. Jätehuollon palveluja kehitetään asukas- ja ympäristölähtöisesti tavoitteena tyytyväinen asiakas ja vastuullinen jätehuoltojärjestelmä. Myös alueellisia palveluita pyritään kehittämään helposti saavutettaviksi.

Kunnat pyrkivät omassa toiminnassaan esimerkiksi vähentämään ruokahävikkiä ja rakennusjätteiden määrää sekä edistämään asukkaille suunnattuja korjauspalveluja ja vuokraustoimintaa. Myös uusissa jätehuoltomääräyksissä on huomioitu tavoite asukaslähtöisestä toiminnasta esimerkiksi ottamalla huomioon kotitalouksien erilaiset elämäntilanteet jäteastian tyhjennysväleissä. Pienille yhden ja kahden hengen talouksille voidaan myöntää jatkossa pidemmät tyhjennysvälit.

Kunnat pyrkivät omassa toiminnassaan esimerkiksi vähentämään ruokahävikkiä ja rakennusjätteiden määrää sekä edistämään asukkaille suunnattuja korjauspalveluja ja vuokraustoimintaa.

Kuntien asukkaat voivat edistää omassa arjessaan kiertotaloutta tekemällä harkittuja ja kestäviä hankintoja, vuokraamalla ja uudelleenkäyttämällä tavaroita, vähentämällä hävikkiä sekä lajittelemalla erikseen biojätteen ja kierrätettävät materiaalit. Tähän löytyy tietoa ja neuvoja Etapin viestinnästä ja nettisivuilta, esimerkiksi Korjaa.se -palveluun on koottu kuntien korjausyritykset.

Jätepoliittinen ohjelma

 

Lue lisää täältä