Uuden jätelain mukainen erilliskeräyksen lisääminen Etapin toimialueella tullaan toteuttamaan lähivuosina ensi kesästä alkaen. Laajalla erilliskeräyksellä pyritään saavuttamaan jätelaissa olevat kierrätystavoitteet ja kierrätysasteen nousu. Etapin uudessa palvelumallissa on huomioitu myös ympäristövaikutukset sekä kohtuullisen hinnan takaaminen toimialueen asukkaille.

Taloyhtiöissä olisi nyt hyvä valmistautua siihen, mihin uudet astiat tullaan sijoittamaan sekä kannustaa asukkaita lajittelemaan mahdollisesti uudet kerättävät jätelajit ohjeiden mukaisesti.

Etappi toimittaa pakkausjätteiden keräysastiat kiinteistöille ennen keräyksen alkua. Taloyhtiöille tiedotetaan etukäteen astioiden toimitusaikataulusta. Uudet keräysastiat sisältyvät jätehuollon hintaan.

– Taloyhtiöissä olisi nyt hyvä valmistautua siihen, mihin uudet astiat tullaan sijoittamaan sekä kannustaa asukkaita lajittelemaan mahdollisesti uudet kerättävät jätelajit ohjeiden mukaisesti, neuvoo Etapin asiakkuuspäällikkö Katja Syrjälä.

Etapin asiakaspalvelusta voi tilata Taloyhtiön lajittelutaulun jätetilan seinälle ja Etapin nettisivuilta löytyy aina ajantasaiset lajitteluohjeet. Lajittelutaulu on myös tulostettavissa nettisivuilta.

Vähintään kolmen huoneiston kiinteistöissä taajamissa tulee jatkossa erilliskerättäväksi biojäte, poltettava jäte, kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset, niilläkin kiinteistöillä, joilla kaikkia kyseisiä jätelajeja ei vielä kerätä vapaaehtoisesti.

Isoille taloyhtiöille, eli vähintään kymmenen huoneiston kiinteistöille taajamissa, suuria muutoksia ei tule. Ainoastaan muovipakkausten keräys laajenee niille kiinteistöille, joissa sitä ei vielä ole.

Etappi toimittaa uudet lokeroastiat

Laajentuva erilliskeräys tullaan toteuttamaan osittain niin sanotuilla monilokeroastioilla. Varsinkin pienemmissä taloyhtiöissä pakkausjätettä tullaan keräämään nelilokeroastialla. Samaan astiaan voidaan näin kerätä neljää eri pakkausjätettä eli kartonki-, lasi-, metalli-, ja muovipakkauksia. Nelilokeroastia tyhjennetään samalla kertaa samaan jäteautoon, jossa on omat vastaavat lokeronsa kullekin jätelajille. Näin toimien päästöt eivät lisäänny, vaikka jätelajeja kerätään enemmän.

”Lokeroastioita on kahta mallia, nelilokeroastia pakkausjätteille, ja myöhemmin kaksilokeroastia biojätteelle ja poltettavalle jätteelle. Lokeroastioita tulee olemaan useassa eri koossa, nelilokeroita kahta eri kokoa, jotka ovat tilavuudeltaan 370 ja 660 litraa. Taloyhtiö voi mahdollisuuksien mukaan myös itse vaikuttaa siihen, minkä kokoinen astia heille tuodaan”, Syrjälä kertoo.

Etapista ollaan Syrjälän mukaan yhteydessä isännöitsijöihin hyvissä ajoin ennen muutosta. Uudet jäteastiat tuodaan kiinteistöille 1.7. mennessä ja tyhjennykset alkavat pyörimään siitä alkaen. Tyhjennysaikataulun voi tarkistaa 1.7. alkaen OmaEtapista. Uuden astian voi ottaa käyttöön heti, kun se pihaan ilmestyy.

Lokeroastiat helpottavat tilanpuutetta pienissä jätekatoksissa, kun erillisiä astioita kaikille jätelajeille ei välttämättä tarvita. Isoissa taloyhtiöissä käytössä tulee olemaan edelleen erilliset astiat eri jätelajeille.

Taloyhtiön koon perusteella määritellään alustava astiakoko, joka ilmoitetaan asiakkaalle infokirjeen mukana. Astiakokoa voi muuttaa ottamalla Etappiin yhteyttä. Etappi toimittaa kiinteistölle sopivan jäteastian maksutta, lukuun ottamatta nostoperusteisia syväkeräyssäiliöitä tai yli 660 litran pintakeräyssäiliöitä.

Kolmen ja neljän huoneiston kiinteistöihin tulevat kaksilokeroastiat poltettavalle jätteelle ja biojätteelle tulevat vasta myöhemmin. Tämän jälkeen pieni taloyhtiö ei välttämättä tarvitse kuin kaksi keräysastiaa: yhden kaksilokeroastian ja yhden nelilokeroastian.

Etappi järjestää 22. päivä marraskuuta seminaarin taloyhtiöiden edustajille, jossa jaetaan tietoa erilliskeräyksen laajenemisesta ja uusista jätehuoltomääräyksistä.

Tietoa tulevista muutoksista:

  • Pakkausjätteiden (kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten) keräys laajenee taajamissa kaikkiin yli 3 huoneiston taloyhtiöihin 1.7.2023 koko Etapin toimialueella.
  • Keräysväline muuttuu taloyhtiön koon mukaisesti. Etappi toimittaa kiinteistölle sopivan jäteastian maksutta.
  • Laajentuvan pakkausjätteiden keräyksen myötä asiakkaan tehtäväksi jää järjestää jäteastialle sijoituspaikka kiinteistöllä sekä oikeaoppinen pakkausjätteiden lajittelu kotona sekä jätepisteellä.
  • Etapilta voi pyytää lajitteluneuvontaa asukkaille ja ohjeita jätehuollon suunnitteluun ja järjestämiseen taloyhtiölle.
  • Poltettavan jätteen sekä biojätteen keräysvälineet ja velvoitteet 3–4 asunnon taloyhtiöillä tulevat muuttumaan myöhemmin, vasta alkaen 1.4.2024.

Huom! Lokeroastioita ei tällä hetkellä ole vielä tarjolla, Etappi suunnittelee ja organisoi hankintoja parhaillaan. Periaatteena keräyksen toteutuksessa on, että nelilokeroastiavaihtoehto tulee palveluihin valittavaksi niille 3–9 asunnon taloyhtiöille, joille tämä keräysväline soveltuu. Nelilokeroastioille on kaksi kokovaihtoehtoa, 370 l ja 660 l.

  • Nelilokeroastiat otetaan käyttöön 1.7.2023 alkaen.
  • Kaksilokeroastiat otetaan käyttöön 1.4.2024 alkaen.