Syksy ja talvi saapuvat ja niiden mukana tulevat erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat myös jätekuljetuksiin. Näillä vinkeillä turvaat jätteiden sujuvan noutamisen syksyn ja talven aikana.

Jäteastian sijoittaminen:

  • Jäteastia kannattaa sijoitta näkyvälle ja helposti saavutettavalle paikalle mahdollisimman lähelle päätietä.
  • Auraa ja hiekoita tie jäteastialle ja luo lumet myös jäteastian ympäriltä. Aurauskepit auttavat jätekuljettajaa pienillä ja kapeilla teillä lumipyryn sattuessa. Jäteauton tulee päästä vähintään kymmenen metrin päähän jäteastiasta ja kuljettajan on saatava astia esteettömästi jäteauton luokse. Karsi myös mahdolliset oksat reitiltä.

Jäteastian käyttö:

  • Pidä huoli, ettei jäteastia jäädy kiinni maahan tai sen sisältö tai kansi jäädy kiinni astiaan. Jätteiden jäätymistä astian sisään voi estää sillä, että ei laita nesteitä jätteiden joukkoon.
  • Kelirikon sattuessa ilmoita tilanteesta Lakeuden Etapille mahdollisimman nopeasti. Jäteastia voidaan pyytää siirtämään kantavan tien varteen tai tyhjennys voidaan keskeyttää kelirikon ajaksi.
  • Ethän käytä jäteastiaa varastona edes tilapäisesti. Vaarana on, että kuljettaja tyhjentää astian sisällön jäteautoon.