Vuoden 2023 alusta Lakeuden Etappi ryhtyy hoitamaan myös Jurvan asukkaiden jätehuoltoa Kurikan kaupungin päätöksen mukaisesti. Kurikalla ja Jurvalla jätehuolto on ollut eri jäteyhtiön hoidettavana, kun Kurikassa siitä on vastannut Lakeuden Etappi ja Jurvassa Suupohjan seudulla jätehuoltoa hoitava Botniarosk.

Muutos perustuu kuntaliitokseen, jossa Jurvan kunta liittyi Kurikan kaupunkiin. Kurikka on Lakeuden Etapin perustajajäseniä ja jäteyhtiön osakas.

Jätehuollon käynnistämistä Jurvassa valmistellaan nyt yhteistyössä eri osapuolien kanssa.

Käytännössä jätehuollon yhdistäminen kaikille kaupungin asukkaille yhdenmukaiseksi on välttämätöntä, koska saman kunnan alueella ei lain mukaan voi olla kahta jätehuoltoviranomaista eli lautakuntaa, eikä myöskään kahta jäteyhtiötä. Näin ollen Etapin myötä jurvalaistenkin jätehuoltoviranomainen on jatkossa Lakeuden jätelautakunta.

Mukana asiaa valmistelemassa ovat olleet Lakeuden jätelautakunta, Suupohjan jätelautakunta, Kurikan kaupunki, Lakeuden Etappi ja Botniarosk. Neuvotteluissa on päätetty Jurvan jätehuollon siirtyvän Etapille 1.1.2023 alkaen.

Mikä Jurvassa muuttuu?

Jätehuollon järjestäjän vaihtuminen ei käytännössä muuta jurvalaisten arkea juurikaan. Kodin poltettava jäte tulee jatkossakin päätymään Etapin siirtokuormauksen kautta pohjalaisjäteyhtiöiden yhteiseen jätevoimalaan. Jurvalaisten täytyy edelleen itse kilpailuttaa jäteastian tyhjentäjä, sillä jätteenkuljetusjärjestelmä tulee Jurvan alueella säilymään toistaiseksi kiinteistön haltijan järjestämänä. Etapin toimialueen muilla alueilla on voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä.

Jurvan alueella kuitenkin biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräykset toteutetaan kunnan järjestämänä jätelain erilliskeräysvelvoitteiden mukaisesti taloyhtiöillä. Biojätteen osalta keräys alkaa 19.7.2023 ja pakkausjätteiden 1.7.2023. Etappi tulee noutamaan biojätteet ja pakkausjätteet vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä taajamissa.

Asukkaiden ei itse tarvitse hankkia pakkaus- ja biojätejätteiden keräysastioita, vaan Etapin astiapalvelu tuo astiat kiinteistöille ilman erillistä maksua.

Asukkaiden ei itse tarvitse hankkia pakkaus- ja biojätejätteiden keräysastioita, vaan Etapin astiapalvelu tuo astiat kiinteistöille ilman erillistä maksua. Myös rikkoutuneet astiat vaihdetaan automaattisesti ehjiin. Poltettavan jätteen astiat asukkaiden tulee edelleen hankkia itse.

Jurvassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä lietteen kuljetus. Eli asiakkaat tilaavat edelleen asumisessa syntyvän lietteen tyhjennyksen suoraan haluamaltaan kuljetusurakoitsijalta, jonka tulee olla viranomaisten jätehuoltorekisteriin hyväksymä toimija. Lasku tyhjennyksestä tulee edelleen Jurvassa urakoitsijalta itseltään ja asiakkaan tulee itse pitää kirjanpitoa tyhjennyksistä. Asumisessa syntyvien lietteiden laskutus siirtyy Etapille 1.4.2023, jolloin lasku asumislietteen käsittelystä tulee Etapilta. Tämän jälkeen Etappi huolehtii myös kirjanpidosta asiakkaan puolesta.

Näin Etapin jätehuolto etenee Jurvassa

Palvelupisteet:

  • Jurvan asukkaat voivat asioida kaikilla Etapin jäteasemilla 1.1.2023 lähtien. Jurvan nykyinen jäteasema säilyy entisellä paikallaan. Myös palveluajat ovat samat. Jäteasemilla siirrytään Etapin taksan mukaiseen hinnoitteluun. Katso hinnastot
  • Ekopisteet säilyvät ennallaan samoin kuin vapaa-ajankiinteistöille tarkoitettu aluekeräyspiste.
  • Etappi perii ekomaksua eli jätehuollon perusmaksua 1.1.2023 lähtien. Lasku tulee kevään aikana. Ekomaksulla kustannetaan kierrätettävien ja vaarallisten jätteiden keräilystä ja kuljettamisesta koituvat kulut sekä tiedotus ja jäteneuvonta.

Jätteiden keräys:

  • Pakkausjätteet eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset kerätään 1.7. 2023 vähintään viiden huoneiston taloyhtiöiltä taajamissa.
  • Biojätteiden erilliskeräys käynnistyy 19.7. 2023 lähtien vähintään viiden huoneiston taloyhtiöistä. Biojätteet käsitellään Etapin biokaasulaitoksessa, jossa niistä tuotetaan biokaasua ja Ranu-maanparannusraetta yhdessä puhdistamolietteen kanssa.
  • Etapin astiapalvelu toimittaa ilman erillistä maksua pakkausjätteiden ja biojätteiden jäteastiat kiinteistöille ennen keräysten käynnistymistä.
  • Asukkaiden tulee itse kilpailuttaa ja tilata poltettavan jätteen astian tyhjennykset sekä hankkia poltettavan jätteen astiat. Koska alueella säilyy toistaiseksi kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.