Kiertotalous on käytännössä läsnä jokaisen elämässä tavalla tai toisella. Jätehuollossa toimitaan arjen kiertotaloudessa tarjoten kodin arkeen palvelua ja neuvontaa oman kiertotalouden arjen hoitamiseen.

Arjen kiertotalous on sitä, mitä jokainen meistä tekee omilla toimillaan ja valinnoillaan arjessaan. Näitä toimia ovat muun muassa:

  • turhan kuluttamisen karsiminen,
  • jätteen ja ruokahävikin vähentäminen,
  • käytetyn tavaran ostaminen,
  • panostaminen pitkäikäisiin ja laadukkaisiin tuotteisiin,
  • lainaaminen,
  • vanhan korjaaminen,
  • aineettomien hyödykkeiden suosiminen,
  • energian ja veden kulutuksen vähentäminen,
  • syntyneen jätteen oikeaoppinen lajittelu, johon saa apua Etapin nettisivuilta, jätehausta ja lajitteluohjeista.

Mitä on kiertotalous?

Kiertotalous on talousmalli, jossa materiaali kiertää taloudessa yhä uudelleen ja uudelleen niin, ettei neitseellisiä raaka-aineita enää tarvita. Hyödykkeiden materiaali siis kerätään ja kierrätetään käyttäen sitä uusiin hyödykkeisiin. Kiertotaloudella pyritään taistelemaan suuria ongelmia kuten esimerkiksi raaka-aineiden loppumista, ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä vastaan.

Jätehuollon osuus kiertotaloudessa on saattaa käyttäjille tarpeeton materiaali uuteen kiertoon ja neuvoa kuntien asukkaita siinä, miten he voivat omilla toimillaan kiertotaloutta edistää. Jätehuolto kerää jätteet niiden syntypaikoilta tai keräyspisteiltä ja hyödyntää ne itse tai toimittaa ne hyödynnettäväksi yhteistyökumppaneille.