Biojätteen erilliskeräys laajenee kaikille kiinteistöille Etapin toimialueella lähivuosina. Vaihtoehtona erilliskeräykselle on omatoiminen kompostointi kotikiinteistöllä.

Omakoti- ja paritalot saavat koko toimialueella valita biojätteen käsittelymuodon omalla kiinteistöllään. Vaihtoehtoina on liittyä Etapin biojätteen erilliskeräykseen tai järjestää omatoiminen ympärivuotinen kompostointi kiinteistöllä. Erilliskeräyksen laajentuminen toteutetaan alueittain porrastettuna vuosien 2024–2026 aikana.

Biojätteen laajempi erilliskeräys järjestetään niin sanotun kaksilokeroastian avulla. Kaksilokeroastian toisessa osassa kerätään poltettavaa jätettä ja toisessa biojätettä. Näin molemmat jätelajit pystytään tyhjentämään samalla kertaa yhdellä jäteautolla, jossa on molemmille jätteelle omat lokeronsa. Etappi tuo ilman erillistä maksua kaksilokeroastian kiinteistöille jotka eivät kompostoi.

Vaihtoehtona erilliskeräykselle säilyy edelleen omatoiminen kompostointi kotikiinteistöllä, jolloin Etappi ei tuo lokeroastiaa pihaan. Kompostoinnista on muun muassa tämän takia tehtävä kompostointi-ilmoitus Lakeuden jätelautakunnalle.

Tee ilmoitus biojätteiden kompostoinnista