Jätelakimuutos tuo lähivuosina muutoksia jätteiden keräykseen ja kierrätykseen kotikiinteistöiltä. Kuntien asukkaille muutos tarjoaa lisää mahdollisuuksia jätteiden lajitteluun, kun kiinteistöiltä kerättävien jätelajien määrä lisääntyy erilliskeräysvelvoitteiden laajenemisen myötä.

Jätelakiuudistuksella pyritään edistämään kiertotaloutta ja kierrätystä antamalla sekä jätehuollon toimijoille että kuntien asukkaille nykyistä enemmän velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Jäteyhtiölle tämä merkitsee erilliskeräyksen lisäämistä ja kuntien asukkaille enemmän lajittelua.

Uudistuksella halutaan tehostaa jätteiden erilliskeräystä selvästi nykyisestä, mihin EU:n asettamat kierrätystavoitteet ohjaavat. Erilliskeräyksessä asukkaat lajittelevat jätetyypiltään erilaiset jätteet niiden syntypaikalla ja jäteyhtiö kerää ne erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten.

Mitä ja milloin päätetään?

Valtioneuvosto valmisteli hallituksen esityksen jätelain muuttamisesta eduskunnan päätettäväksi. Asian käsittely oli lehden painoon mennessä vielä kesken. Uuden jätelain on määrä astua voimaan heinäkuun alussa 2021. Lakiin liittyvien asetusten on tarkoitus tulla lausunnoille kesäkuussa ja voimaan syksyllä.

Mitä Etappi tekee?

Kun jätelaki ja sen pohjalta tehtävä lakia tarkentava asetus saadaan valmiiksi, voi Lakeuden Etappikin ryhtyä tekemään päätöksiä ja suunnittelemaan käytännön toimia erilliskeräysvelvoitteiden soveltamisesta ja käytännön järjestelyistä toimialueellaan.

– Muutokset valmistellaan yhteistyössä omistajakuntien ja jätehuoltoviranomaisen kanssa. Erilliskeräysvelvoitteet kirjataan alueellisiin jätehuoltomääräyksiin, joista Lakeuden jätelautakunta päättää, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kontio.

Erilliskeräystä tehostetaan kierrätysasteen nostamiseksi.

Päätettäväksi tulee esimerkiksi erilliskeräyksen laajuus eli miltä kiinteistöiltä ja millä alueilla jätteitä tullaan jatkossa keräämään nykyistä enemmän. Mietittäväksi tulee myös keräysvälineiden valinta ja logistiset ratkaisut.

Mistä kerätään ja mitä jätteitä?

Jätelakiesityksen mukaan biojätettä ja pakkausjätteitä eli metalli-, lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset kerättäisiin taajama-alueilta pienemmiltäkin kiinteistöiltä kuin nykyisin. Erilliskeräysvelvoitteet tulisivat voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä. Poistotekstiilien alueellinen keräys käynnistyisi alkaen 2023. Erilliskeräyksen voimaantulo riippuu jätelajista sekä kiinteistön tyypistä ja sijainnista.

Jätelaki ei velvoita erilliskeräyksen laajentamista taajamien ulkopuolelle. Kunnan jätehuoltoviranomaisella, eli Lakeuden jätelautakunnalla, on kuitenkin mahdollisuus tiukentaa jätelain asettamia erilliskeräysvelvoitteita alueellisilla jätehuoltomääräyksillä.