Jyrki JääskeläinenMaaliskuussa 2019 saimme tarjouspyynnön koskien Seinäjoelle rakennettavaa jäteasemaa. Mielenkiintomme tietysti heräsi, kun kyse oli omalle paikkakunnalle tulevasta valtakunnallisesti merkittävästä pilottihankkeesta. Jäteasema, joka toimisi 24/7. Vanhat jäteasemat olivat tulleet omakotiasukkaana ja talonrakentajana tutuiksi vuosien varrella. Hyvin muistan, kun nyt jo peitetyille kaatopaikoille sai vietyä peräkärryllä jätettä laidasta laitaan ja kaikki kipattiin samaan kasaan, jonka jyrä sitten tiivisti. Helppoahan se oli, mutta jälkeenpäin ajatellen ei ollenkaan vastuullista.

Tulevassa hankkeessa siirryttäisiin sitten  suurella harppauksella eteenpäin. Jopa 150 metriä pitkään katettuun keräilyrakennukseen tulisi 41 lavapaikkaa ja kuusi SER-konttia sekä vaarallisten jätteiden palautuspiste. Rakennukseen voitaisiin ajaa autolla sisään ja purkaa kuorma digitaalisten opasteiden antamien ohjeiden mukaan oikeisiin lavoihin ja kontteihin.

Uskon, että uudella RE-pisteellä lajittelu on helppoa ja sujuu hyvin.

Jäteaseman ollessa pilottiprojekti meidän arkkitehtisuunnittelijamme Niina Ahola ja Kati Viljanmaa pääsivät Etapin henkilökunnan kanssa kehittämään, muokkaamaan ja miettimään monia eri vaihtoehtoja kohteen suunnittelussa. Koska valmista mallia ei ollut, niin paljon aikaa ja resursseja käytettiin luonnosvaiheeseen. Toteutuneista asemista haettiin kommentteja sekä käyttökokemuksia. Näistä saimme tehtyä suunnitelman, jonka toivomme olevan esimerkki muille jäteasemille Etapin alueella ja tietysti muilla paikkakunnilla Suomessa.

Rakennuttajan toivomuksena oli, että kohteessa käytettäisiin mahdollisimman paljon kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tätä toivomusta sisustussuunnittelijamme Ulla-Helena Kuljunlahti pyrki toteuttamaan niin paljon kuin mahdollista. Maanrakennukseen löytyy kyllä hyvin kierrätettyjä
tuotteita ja runkorakenteisiin terästä sekä puuta. Monet talonrakennuksen ja sisustusmateriaalien valmistajat ilmoittavat tuotteissaan, että niissä on jokin prosenttiosuus kierrätysmateriaalia, ja että he ottavat vastaan tuotteen sen elinkaaren loputtua.

Yritysten toiminnan ja niiden tuotannon hiilineutraalisuus näkyy ehkä selvemmin mainonnassa ja esitteissä kuin kierrätettävyys. Laattojen kiviaines, lasi ja mattojen muoviaines ovat kierrätettäviä, mutta koska muidenkin rakennustuotteiden tekninen ikä on yli 50 vuotta, niin uskon että myös niiden kierrätys ja hyödyntäminen onnistuvat tulevaisuudessa. Tekniikan kehitys silläkin sektorilla on todella nopeaa. Rakentaminen on kuitenkin vain pieni osa koko rakennuksen elinkaaresta. Sitä ei voi unohtaa, mutta käyttö- ja huoltokustannukset sekä energiaratkaisut vaikuttavat koko rakennuksen iän.

Kokonaisuudessaan uuden jäteaseman vaikutus Lakeuden Etapin toimialueella on suuri, kun asumisesta ja rakentamisesta tuleva jäte saadaan suurelta osin  kerättyä kierrätykseen.

Uskon ja toivon, että uudella jäteasemalla eli RE-pisteellä lajittelu ja toimiminen 24/7 on helppoa ja sujuu hyvin.

Jyrki Jääskeläinen
toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy