Pekka KontioArjen kiertotalous on valintoja ja paljon pieniä päätöksiä. Kierrätyksen perustana on hyvä syntypaikkalajittelu, jolla saadaan puhtaat sekoittumattomat jätejakeet kierrätettäväksi. Uusi jätelaki tuo mukanaan lisää velvoitteita ja samalla myös lisää lajittelumahdollisuuksia kiinteistöille. Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite tullee koskemaan viiden huoneiston ja sitä suurempia kiinteistöjä, biojätteen erilliskeräys tulee isoihin taajamiin kaikille kiinteistöille.

EU-DIREKTIIVEJÄ ollaan integroimassa suomalaiseen jätealan lainsäädäntöön, kun uuden jätelain pitäisi tulla voimaan heinäkuussa 2021. Uudistetun jätelain pohjana on yhdyskunta- ja pakkausjätteiden eurooppalaiset kierrätystavoitteet. Vuoden 2025 aikana yhdyskuntajätteestä on materiaalina kierrätettävä 55 prosenttia. Vuonna 2020 Etapin toimialueella luku oli 45,6 prosenttia. Kaikesta jätteestä hyödynnettiin yhteensä 98,2 prosenttia. Tavoitteita seuraavalle kolmelle vuodelle riittää, jotta tuo noin 10 prosentin lisäys saavutetaan.

RE. -palvelukonsepti laajentaa kotitalouksien mahdollisuuden asiointiin myös itsepalveluna.

BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYS ja lajittelun tehostaminen ovat tärkeä osa tätä prosessia. Tällä hetkellä biojätteen paremman lajittelun puolesta kampanjoidaan ja siihen kannustetaan alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Erilliskerätty biojäte on hyvä kierrättää Etapin omassa biokaasulaitoksessa, jossa siitä tuotetaan laatusertifioitua Ranu -maanparannusraetta.

VUODEN 2020 aikana asioinnit jäteasemilla kasvoivat 15 prosenttia ollen noin 125 000 asiointikertaa. Asiakkaiden toiveissa on ollut asiointipisteiden laajemmat aukioloajat ja laajemmat lajittelumahdollisuudet. Etappi avaakin Seinäjoelle uudenlaisen RE. -palvelukonseptin, joka laajentaa kotitalouksien mahdollisuuden asiointiin myös itsepalveluna. Uusi asiointipiste avataan juhannuksen jälkeen ja siitä kerrotaan laajasti tässä lehdessä, ja jatkossa myös muissa kanavissa.

KORONA ON ollut osana elämäämme nyt toista vuotta. Alueemme asiakkaat ovat suhtautuneet tilanteen tuomiin muutoksiin todella asiallisesti ja hyvällä yhteistyöllä olemme voineet tuottaa jätehuollon palvelut lähes normioloja vastaavasti. Haluan kiittää asiakaita vastuullisesta reagoinnista tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Toivotan kaikille mukavaa ja turvallista kesän aikaa.

Pekka Kontio
toimitusjohtaja