Etappi suosittelee omakotitaloasujien biojätteelle kompostointia lämpökompostorissa ja puutarhajätteen kompostointia esimerkiksi kompostikehikossa. Näin palautat ravinteet helposti kiertoon ja saat hyödyllistä maanparannusainetta omaan puutarhaasi!

Kompostoinnilla tarkoitetaan eloperäisen jätteen eli biojätteen ja puutarhajätteen hajoamista hapellisissa olosuhteissa pieneliöiden vaikutuksesta ravinteiksi, vedeksi, hiilidioksidiksi ja lämmöksi. Paras keino tähän on biojätteen kompostointi lämpökompostorissa ja puutarhajätteen kompostointi sille soveltuvassa kompostorissa.

Nettisivuiltamme ladattavasta kompostointioppaasta voit lukea lisää kotikompostoinnista.

Uusi tapa kompostoida

Keittiön biojätteet voidaan käsitellä myös ns. bokashi-menetelmällä, jossa jäte aktiivisten mikrobien avulla fermentoituu hapettomassa, ilmatiiviissä astiassa. Tarkempia ohjeita kompostointiin bokashi-menetelmällä saat bokashi-kompostoreiden valmistajilta sekä netistä.

Fermentoitunut jäte tulee jälkikompostoida joko kompostorissa tai jälkikäsittelyyn varatussa astiassa vanhan mullan sekaan sekoitettuna. Jälkikäsittelyastian on tärkeä olla haittaeläimiltä suojattu. Jälkikompostointi maahan kaivamalla on kiellettyä.

Lataa kompostointi-opas!