10 keinoa ruokahävikin vähentämiseksi on nyt kirjoissa ja kansissa

Ruokahävikkihanke on tuottanut näkyvää tulosta Etelä-Pohjanmaalla. Ruokahävikkiä pyritään vähentämään yhteisvoimin Ecowaste4food-hankkeella niin alueellisesti kuin Euroopan laajuisestikin.

– Oikein hyviä tuloksia saatiin aikaan kahdessa vuodessa. Lopputuloksena on Etelä-Pohjanmaan ruokahävikin vähentämisen toimintasuunnitelma.

Suunnitelmaan on koottu 10 toimenpidettä, jotka kattavat ruokaketjun eri puolia tuotannosta kulutukseen, kertoo projektikoordinaattori Susanna Anttila Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu muun muassa ruokahävikin ulosmyyntikokeilu, Yhteinen jääkaappi -toiminta, opetusvideo kouluille, kuluttajaneuvonta, digitaaliset ratkaisut keittiöiden hävikin vähentämiseksi ja hävikkiolut-projekti.

NUJERRA RUOKAHUKKA -opetusvideo kouluille on yksi kymmenestä ruokahävikin vastaisesta toimesta toimintasuunnitelmassa. Lakeuden Etapin panos Ecowaste4food -hankkeeseen ja alueelliseen ruokahävikin vastaiseen työhön on toteutettu koulujen ympäristökasvatustyön tueksi.

Yhteisöllistä hyväntekeväisyyttä

Anttilan mukaan Ecowaste4food-hankkeessa on haluttu panostaa erityisesti yhteisölliseen hyväntekeväisyyteen, eli siihen miten ylijäävää ruokaa jaetaan tehokkaasti, jotta se ei päätyisi jätteeksi. Tässä Anttilan mielestä meillä Suomessa on vielä oppimista muista kulttuureista.

Ruokahävikistä tehdyt ateriat vähävaraisille on asia, mitä meillä ei ole juurikaan nähty. Tällainen saattaa nyt toteutuakin esimerkiksi Seinäjoen seudulla, Anttila kertoo projektin tuloksista.

Yhtenä toimintasuunnitelman kohtana on juuri yhteistyön kehittäminen ruoka-avussa.

Nyt laadittu toimintasuunnitelma sisältää hankkeesta inspiraation saaneita ruokahävikkitoimia. Tämän lisäksi maakunnan eri puolilla tapahtuu myös paljon muuta ruokahävikin vähentämiseksi. Projektia jatketaan vielä kaksi vuotta tarkastelemalla säännöllisesti liikkeelle lähteneiden hankkeiden toteutusta.

Ruokahävikki

  • Suomessa jätteeksi päätyy syömäkelpoista ruokaa eri tahoilta yhteenstä 450 miljoonaa kg/vuodessa. Euroopan unionissa yli 88 miljoonaa tonnia.
  • Kotitaloudet heittävät ruokaa roskiin yhteensä 120 –160 miljoonaa kiloa. Tämä tekee vuodessa reilut 20 kiloa per henkilö.
  • Jokaisen jätteeksi päätyvän syömäkelpoisen ruokakilon tuottamiseen käytetyt luonnonvarat ja resurssit on kulutettu turhaan.

Ecowaste4Food -hanke

  • Ecowaste4Food -hanke on kansainvälinen EU-rahoitteinen ruokahävikin vähentämiseen tähtäävä hanke, joka käynnistyi 2017. Hankeaika on 4 vuotta, ja Suomesta on mukana Etelä-Pohjanmaan liitto.
  • Mukana useita organisaatioita ja yrityksiä Etelä-Pohjanmaan alueelta. Lakeuden Etappi on ollut hankkeessa mukana jätteen vähentämisen asiantuntijana.
  • Hankkeessa laaditun toimintasuunnitelman voi lukea Etelä-Pohjanmaan liiton nettisivuilta, osoitteessa https://www.epliitto.fi/ecowaste4food