Miten jätehuolto kustannetaan?

Suomessa jätehuolto kustannetaan kokonaisuudessaan jätteen tuottajilta kerättävillä maksuilla, eikä esimerkiksi verovaroilla. Jokainen vastaa ja maksaa omista jätteistään. Monet kunnalliset jäteyhtiöt toimivat omakustannusperiaatteella. Niin myös Lakeuden Etappi, joka ei jaa osinkoja omistajilleen vaan käyttää jätemaksutulot jätehuoltoon ja sen kehittämiseen.

Etapin toimialueella on käytössä tasataksa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki maksavat jätehuollosta saman verran asuinpaikasta riippumatta. Monilla alueilla Suomessa näin ei ole, vaan haja-asutusalueella maksetaan jätehuollosta enemmän kuin keskustoissa.

Jätemaksutaksasta ja hinnoista päättää kuntien yhteinen Lakeuden jätelautakunta.

Jäteastian tyhjennysmaksun suuruuteen vaikuttaa jäteastian koko ja tyhjennystiheys. Tyhjennysmaksuun sisältyvät sekä jätteiden kuljetus kotipihalta käsittelypaikkaan että asianmukainen käsittely.

Etapin toimialueella jokaisesta asuinkiinteistöstä maksetaan myös jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu, jolla katetaan kotitalouksille esimerkiksi kierrätettävien jätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä ja kuljettamisesta koituvat kulut ja jäteasemien ylläpito.

Tuottaja vastaa kierrätyksestä

  • Tuottajavastuun piirissä olevista tuotteista kuluttaja maksaa kierrätysmaksun jo tuotteen hinnassa ostaessaan sen. Tästä johtuen tiensä päähän tulleen tuotteen voi jättää maksutta sille tarkoitettuun vastaanottopisteeseen.
  • Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä.
  • Tuottajavastuun piiriin kuuluvia jätteitä ovat pakkaukset, paristot ja akut, paperi, kodinkoneet, renkaat ja autot.

Mitä jätehuolto maksaa?

Jätehuolto on osa kiinteistön asumiskuluja. Selvitimme, mitä jätehuolto maksaa kiinteistön muihin vuosikuluihin verrattuna. Vertailuun otettiin omakotitalo ja yhdeksän asunnon taloyhtiö, jotka molemmat sijaitsevat Seinäjoella. Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveron.

OMAKOTITALON KULUT on saatu 139 neliön kokoisesta talosta. Lisäksi kiinteistöllä on 43 neliön talousrakennus. Jätehuollon kustannukset sisältävät 240 litran jäteastian tyhjennyksen joka toinen viikko ja yhden jätekuorman jäteasemalle. Biojäte kompostoidaan ja lasi-, metalli-, kartonkipakkaukset sekä keräyspaperi lajitellaan kiinteistöllä erikseen ja toimitetaan ekopisteelle.

TALOYHTIÖN KULUT ovat yhdeksän asunnon rivitaloyhtiöstä, jossa asumispinta-ala on yhteensä 921 neliötä. Lisäksi 30 neliön lämmin varasto. Kiinteistöllä on kaksi 660 litran poltettavan jätteen jäteastiaa, 140 litran jäteastia biojätteelle ja 240 litran jäteastia kartongille. Poltettavan jätteen astiat tyhjennetään kerran viikossa, biojäteastia talviaikana joka toinen viikko ja kesäaikana viikoittain.


*) Astia tyhjennetään kesäaikaan neljä kertaa. Kimpassa summa jaetaan osakkaiden kesken. Neljä tyhjennystä tulee, kun jäteastia tyhjennetään 1.6.–30.9. välisenä aikana neljän viikon välein.

Vapaa-ajan kiinteistö, käytössä oma jäteastia

VAPAA-AJAN KIINTEISTÖILLÄ jätemaksu koostuu ekomaksusta ja jäteastian tyhjennysmaksusta. Mökille voi hankkia oman astian tai käyttää kimppa-astiaa naapurin kanssa. Jäteastia tyhjennetään ainakin kesäkuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana.

Vapaa-ajan kiinteistö, käytössä aluekeräyspiste

ALAVUDELLA, KIHNIÖLLÄ, KUORTANEELLA JA ÄHTÄRISSÄ on mahdollista käyttää myös poltettavan jätteen aluekeräyspisteitä, joista maksetaan kausimaksu.